Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

GRANISTY I

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, T, L (bez cyt.), SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, SWil, SJP

Formy gramatyczne
stopień równy
lp M. m   granisty
n   graniste
lm N.   granistemi
stopień wyższy
lp M. ż   granistsza
Znaczenia
»mający wyraźne, wystające krawędzie, granie; kanciasty«
 • – Wrota same maią bydz wszytkie blachą miązszą zelazną obite, sztabami okowane, gozdzie zgranistemi spiczastemi głowkami na wylot przez sztabę y przez drzewo przechodząc [...]. NarArch 146.
 • – Tymże sposobem innych więcey granistych fortec determinuią się anguły centrowe co do swego wymiaru. BystrzInfArch F4v.
 • – Im zaś granistsza, to iest więcey ścian w sobie zámyka forteca, tym bardziey rozwarte tákiey figury ma Anguły. BystrzInfArch F4v.
 • – Graniasty, granisty. eckicht. angulaire; qui a des coins, des angles. T III 416.
 • Granisty. Granowity. vieleckicht, eckicht. angulaire; qui a des angles. § granowita wieża murowana. T III 417.
 • – Te [kwiatki] gdy okwitną/ bywa z nich nasienie grániste/ száráwe/ zlekká wełniste: Z ktorego potym znowu wschodzi ná wiosnę. SyrZiel 81.
 • – 12. Málon Indiyski máły gránisty/ Angulosus. SyrZiel 1184.
Odsyłacze

*GRANISTY II

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Formy gramatyczne
lp D. n   granistego
lm D.   granistych
Znaczenia
»odnoszący się do drzewa z rodziny granatowcowatych lub owoców tego drzewa«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • graniste jabłko:
  • – Dzieciom máłym dáiąc go [nasienia koriandru] po ćwierci łotá/ mniey ábo więcey według lat y wieku/ z sokiem gránistego iábłká/ morzy w nich glisty y wywodzi. SyrZiel 452.
  • – Sercá drżeniu z melánkoliey: wziąć wodki Fiołkowey/ Borakowey/ z Wołowego ięzyká ziela po sześci łyżkách/ wodki z polney Ruty trzy łyżki/ syropu z Gránistych iabłek/ ábo z Cytryn kwaskowátego ośm łyżek/ zmieszáć/ á pić. SyrZiel 1450.
Odsyłacze