Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*PALCZASTY, *PALCZYSTY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (palczasty), Kn (palczasty), SJP (palczasty)

Nienotowany w słownikach:
SXVI, T, L, SWil, SW

Formy gramatyczne
lp M. m   palczysty ||   palczasty
ż   palczasta
n   palczaste
D. ż   palczastej
n   palczastego
B. n   palczaste
N. n   palczastym
Ms. m   palczastym
lm M. nmos   palczaste
D.   palczastych
N.   palczastymi
Znaczenia
»mający palce a. kształtem przypominający palce«
 • Pálczásty/ Digitus [...] Dactylus gemma nigra digito similis [...] Palczásty kámień. Idaeus dactylus, gemma pollici similis. Kn 661.
 • Palczáste rękáwicé/ Digitalia [...] Olea melior, quae digitis nudis legitur quam quae cim digitalibus. Kn 661.
 • – Koło pálczáste E, ná iednymże wálcu z kręgiem G, dźwigáiącym łáńcuch, iest dwá rázy większe: záczym ktoby záráz te pálce kołá E (pomyślnego, nie máteryálnego) obrácał, miałby tylko 54 funtow dźwigáć. SolArch 27.
 • – Gdzie cewek ośm tám w kole pálczástym bywa pálcow 72, y kámień sie obráca 9 rázy. Albo bywa pálcow 80 y kámień ma obrotow 10, gdy wodne koło ieden obrot. SolArch 80.
 • – Między cewami E, y kołem drugim pálczastym D, obracáiącym Cewy C, nad ich wałem, vściele mostek M dla bydła, po ktoremby przechodziło na swoią drogę Q. SolArch 83.
 • – Ponieważ impetu álbo pędu, dla ktoregoby kołá szalone miały bydź stawiáne, bráć nie mogą przy walnym obrocie kołá pálczástego obracanego dyszlem. SolArch 95.
 • – W tym Młynku obroci się Kámień rázow 5, kiedy korba koło pálczaste raz. SolArch 98.
 • – Tych cewow denká máia bydź wysokie ná połłokciá, żeby ná połowicy stánęło cewek sześć, áby ná trzy ćwierci łokciá, mogły liniią pálczástą EF vniżáć. SolArch 147.
 • – Ná D przypraw liniią palczástą EF, namniey ná łokieć długą. SolArch 147.
 • – Ták sporządziwszy cewy L, gdy ie korbą ST obrácáć będziesz w koło; połowicá osádzona cewkámi, chwytáiąc pálce linii pálczástey EF, obe zniży ná doł y laskę V z rúry wyciągnie. SolArch 147.
 • – Potym osádź polcewy LK, ná wrzecianie Zs, między liniiámi pálczástymiey EF, ef. SolArch 150.
 • – Liniiá zaś ef pálczásta, podnoszona cewámi LK, z ciężarem X; laskę O tłocząc w rurę, y vwolniona ná przemiány od cewow, spadaiąc ku ziemi dla ciężaru X, tęż laskę wyciągáiąc z rury będzie dodáwáć wody z pompy. SolArch 150.
 • – Ciężar osádzony ná laskách B, b, álbo ná końcách B, b żorawkow BD, bd, przeniesiesz ná końce lasek pálczástych EF, ef. SolArch 151.
 • DOIGT [...] Qui a des doigts. Digitatus. Palczasty. palczysty. DanKolaDyk I, 478.
 • – Ná piądź pręt ábo wysszy/ rowny/ cienki/ ku wierzchu włosokłosowáty/ pálczysty [jest liść babki mniejszej]. SyrZiel 1129.
 • – Na wierzchu klącza zasobná/ po dwu [...] kwiatków pálczástych/ ábo główczástych/ mszystych/ á blado brunatnych wydáie [sierpik]. SyrZiel 1253.
 • – Ze śrzodku iáko pęcherzyki wychodzą/ dwá ábo trzy chochołowáte/ iáko strącze pálczyste v Mieczyká [kwiat zimowita]. SyrZiel 1395.