Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PRZYSTOJNO

przysł.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1623
Formy gramatyczne
  przystojno
Znaczenia
»słusznie«
 • – Boże któryś ich [Elearów] prowadził i przed nimi chadzał, błogosławiąc im we wszystkich ich sprawach, racz ich znowu za pierwszą okazyą słusznie przystojno zgromadziwszy, według zwyczajnej łaski swojej błogosławić, aby ani cnym ich dziełom, a zatem ani opisowaniu ich, żadnego końca nigdy nie było. DembPrzew 127.
Podhasła

PRZYSTOJNO, PRZYSTOJNIE

w funkcji predykatywnej

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1610
Znaczenia
1. »jest słuszne«
 • ~ Dostoit: Słuszno; przystoyno iest JaśDict 54.
 • ~ Aleć w płáczu/ nie smáczno báwić się baykámi/ Prawdziwemi/ przystoyniey/ oblewáć się łzámi. ŁączZwier A2.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • (wariant I):
  nie pátrz coć wolno; lecz coć przystoyno. ErnHand 310.
 • (wariant II):
  Nie coć wolno patrz, lecz co przystoyno. FlorTriling 123.
 • (wariant III):
  Niécoć wolno pátrz/ lécz co przystoyno. KnAd 562.
2. »jest stosowne (dla kogoś)«
 • – Przeczże sie srogim gniewem zápaliło serce Mátki nászey? Cżemu ták zápálczywie dziatkom swym przymawia? Dla czego ták záráźliwym przeklęctwem siebie y nas syny swe obciaża? Nie iest to Mácierzyńskiey miłości przystoyno/ gdyż wie dobrze/ że nie można iest rzecz miedzy ludźmi bez grzechu człowieká naleśc/ wszyscy ten niedostátek cierpimy/ wszyscy tey niewoley iárzmo nosimy. SmotLam 17.
 • – Brednie Assánowe. przystoyniey by mu kobyły leczyć. CzyżAlf 58.
 • – Wamli stárszym dziwowáć: co strążywszy drogi Morskie/ tu zbiegłe Tyrskie złożyliście Bogi: Dziś ták brzydko stawaćie? tobieli rzeźwieyszy Wieku iunácki/ memu záwsze podobnieyszy? Ktoremu sstálną sszablą nie z Tyrsem przystoyniey: Y szyszaki/ nie wience/ mieć ná głowie stroyniey. OvŻebrMet 71.
 • – Azaszci nie przystoyniey cny mężu przy náuce y mądrości/ ániżeli przy kopij: nie milszeć pioro ániżeli pálasz: nie wdziecznieyszy pokoy złoty: á niżeli woyná żelázna. WojszOr 215-216.
 • przystoynieyby mu było do mnie przyjść [...]. T III 1786.
3. »jest ładnie; o ubiorach: do twarzy (komuś)«
 • – Sam Pan scudzoziemska chodzi, Przystojnie mu: tak się godzi. JarzGośc 111.
 • Przystoyno obrázowi temu z rożnemi farbami, ále naprzystoyniey z krwawą farbą. WojszOr 178.
 • – To to próba pięknej miłości i dowód wielki strawić najlepsze wieku swego beze siebie lata i dopiero na starość będzie chcieć praktykować miłość, kiedy będzie przystojniej, mnie zwłaszcza, z paciorkami na ręku niż avec un bracelet de cheveux. SobJListy 368.
 • – Tá suknia mi nie przystoi, przystoyno mi w tym stroiu w tey sukni. DanKolaDyk II, 488.
Znaczenia niepewne
2 albo 3:
 • ~ Co żołnierz, to Herkules w sile y Imięniu, Przystoyno mu lwią skorę nosić ná ramięniu. DrużZbiór 126.
Odsyłacze