Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ARBUZ

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: ARBUZ, *GARBUZ, HARBUZ, KARBUZ
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (karbuz, karbusz), T (arbuz), L (arbuz, garbuz, harbuz, karbuz; XVIII), SWil (arbuz, harbuz), SW (arbuz, garbuz, harbuz, karbuz), SJP (arbuz)

Nienotowany w słownikach:
SXVI, Kn

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   arbuz ||   karbuz ||   harbuz
B. uż. nżyw.   arbuz
liczba mnoga
M. uż. nosob.   garbuzy
D.   arbuzów
B. uż. nosob.   arbuzy ||   garbuzy
N.   garbuzami
Etymologia
tur. karpuz 'arbuz'
Znaczenia
 bot.  »owoc rośliny warzywnej, kawon; Citrullus vulgaris«
  • – Prágnienie vst/ such[o]ść vst/ czarność ięzyká/ znosiemy odwilżáiąc podniebienie/ ptisánnę trzymáiąc w vściech długo chędożąc ięzyk/ trzymáiąc w vściech śliwy choć suche/ odmiękczone wymoczywszy w zimney wodzie/ gárbuzámi w cukrze/ bániámi w cukrze. PetrSInst E.
  • Garbuzy, ktore Włoszy zowią Mellondi aqua, pragnienie gaszą. TwarSLeg 44.
  • – Fatalna Michałowi Telezyna płynie/ Po brzegach swych obfita w garbuzy/ y dynie. TwarSLeg 44.
  • – Jęczmień, pszenicę sieją [Turcy], arbuzy, melony, Bawełnę, groch, tym tylko zapełnią zagony. GośPosBar II 461.
  • – Między owocami harbuz jest do europejskiego najpodobniejszy, insze są od naszych różne. MarBohMisDoś 220.
  • Karbuz, Arbuz. eine Netz-Melone. mélon brodé. T III 531.
  • – Melon, malon. eine Melone. melon. melon dozrzały. reife Melone. melon frapé. melon siatkowy, arbuz. Netz-Melone. mélon brodé. melon gładki. glatte Melone. mélon lisse. melon wodny. Wasser-Melone. mélon d'eau. T III 806-807.
  • – Záczym, dosć w gospodárstwie biegłym się rozumie Kto prosa, y arbuzow wsiáć ná wiosnę umie. GośPos 65.
  • – Zwłaszcza o chleb y kasze, że mniey ludzie dbáią Arbuz, melon, ogorek, zieść, za bańkiet máią. GośPos 65.