Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PALMOWY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
lp M. m   palmowy
ż   palmowa
n   palmowe
D. n   palmowego
B. n   palmowe
N. ż   palmową
n   palmowym
Ms. ż   palmowej
lm D.   palmowych
C.   palmowym
B. nmos   palmowe
Znaczenia
»właściwy dla drzewa palmy, zrobiony a. pochodzący z tego drzewa«
 • – Daktylowa kostka w wysokie palmowe drzewo się obraca. SaadiOtwSGul 2.
 • – Wszysczy obywatele Miasta Zydowskiego Palmowem drzewem zdobią ulice. KodKon 48.
 • – Pistoletow para wpalmowey oprawie, olstra donich aksamitne zielone z fetocią złotą. PiasRel 49v.
 • – Zwyciężcy, wracáiący się z wygránych bitew do Rzymu, w wieńce palmowe też byli przybierani. OvOtwWPrzem 394.
 • – Palmatka szkolna/ Ferula palmaris v. Patyczka Palmowy/ Palmeus, Palmaris. SzyrDict 282.
 • – Iáko u nas kosze plotą z złotowierzby/ ták w támtych kráiách z gáłęzi pálmowych; a zwyczay to od wiekow/ pálmę zwycięzcom kłáść na głowę y ręku nosić. StarKaz 620.
 • – Potym Pontificaliter ubrány Gwárdyan z roszczką palmową wsiáda ná oślicę. ChmielAteny II 556.
 • PALMOWE Drzewo [...] Iest Płci dwoiákiey Sámiec y Samicá, Ktora nie rodzi, ieżeli in vicinia nie ma Samcá. W Egypcie ták ie sadzą, áżeby wiátr od Sámcow wiał y piasek rzucał ná Samicę. ChmielAteny1755 I 541-542.
 • – LASY Afrykańskie pełne Palmowego Drzewá, ktore rodzą Dáktyle pokarm obfity ordynáryiny dla támecznych Obywátelow, a dla nas kupiony. ChmielAteny1755 I 640.
 • – Podobne włosy iego gáłąskom pálmowym. BirkNiedz 19.
 • – Gáłązká iednák byłá pálmowa w owoc czarny záwiązána/ / ktory iáko tryumf iáki niosłá ná sobie. BirkNiedz 20.