Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

NIEMIŁOSIERDZIE

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, SXVI, L (; pod: miłosierdzie; XVII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
Kn, T

Formy gramatyczne
lp M. niemiłosierdzie  
D. niemiłosierdzia  
B. niemiłosierdzie  
Ms. niemiłosierdziu  
lm M. niemiłosierdzia  
Znaczenia
»brak miłosierdzia, okrucieństwo; okrutny uczynek«
  • – W szkole nic nie pofolgują, Jak dyktują, tak dyktują. Bynajmniej się nie zmiłuje, Co zegarem zawiaduje - Bractwo niemiłosierdzia! MelScholBar II 754.
  • – [...] te okrucieństwá ktore nád pácholikiem czyni żołnierz/ te niemiłosierdzia lub czásem zdádzą się máłe/ iáko to porzucić chorego/ iednák woyská wielkie gubią. BirkNiedz 110.
  • – [...] kiedy mię Pan Bog tym skarze/ że sługá moy Rothmistrzem będzie/ á Rothmistrz sługą/ odda mi pewnie to niemiłosierdzie; y ták się też zemną obeydzie iáko ia z nim. BirkNiedz 112.
  • unbarmherssigkeit niemiłosierdzie immisericordia KusWeg M3v.
  • – A ten sługá dzisieyszy maiąc sobie odpuszczony dług od Paná swoiego/ niechciał dáleko mnieyszey summy odpuścić towárzyszowi swoiemu/ ále go uchwyciwszy zá gárdło dusił/ y dał do więzienia. A Pan też dowiedziawszy się o tákim niemiłosierdziu iego; kazał onego sámego kátom wziąć [...]. StarKaz 531.
  • – Ja, widząc niemiłosierdzie panów krakowskich, musiałem to wszytkiemu narodowi objawić [...]. ListSamRzecz 57.
  • – Elifaz wyrżuca ná oczy Jobowi niemiłosierdzie, i oppresyą ubogich ludzi [...]. ChrośJob 79.
  • – [...] podrzucono nie dawno w Rynku Wárszáwskim niewiniątko iedno, widzieli álbo podobno widzieć mogli dość zamożni Miástá tego Obywátele, żeden się nád nim nie zmiłował [...] Cudzoziemiec ieden [...] hoyną ná wychowánie iego dał, y hoynieyszą ieszcze obiecał Jáłmużnę [...] przydáiąc [...] że poiąc nie mogł tákiego niemiłosierdzia w ludziách nászych [...]. DanOstSwada V, 17.
Odsyłacze