Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

NIEFORTUNA

rzecz.
ż
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (niefortuna), SXVI (niefortuna, niefortona), L (pod: fortuna; XVI-XVII), SW (niefortuna), SJP (niefortuna)

Nienotowany w słownikach:
Kn, T, SWil

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   niefortuna
D.   niefortuny
C.   niefortunie
B.   niefortunę
N.   niefortuną
Ms.   niefortunie
W.   niefortuno
liczba mnoga
D.   niefortun
B.   niefortuny
Znaczenia
»zły los, nieszczęście, nieszczęśliwy przypadek«
 • – [Marganor] Wszystkich niefortun życzy naszemu stanowi [...]. ArKochOrlCz III 138.
 • – Przi tak żałosnei niefortunie moiei, postradaniu niemal wszistkich rzeczy przi sobie wdrodze maiących, osobliwe sczęscie było, zem prziiachawszy beł wgospodzie, a skoro ieno blisnoł ogien [...] zaraz wszistkich rzeczy odzałowawszy ratowałem małzonke [...]. VorLetSkarb 64.
 • – 18 Praezentis Postrzeliłem Konia Siwo Iabłkowitego Przes niefortune Panu Konstantemu Zaleskiemu [...]. PoczOdlPam 12.
 • – [...] wielka to accedit widziemy niefortuná, gdy w ogniách práwie ieszcze nieugászonych zostáiąc, y od obcych niebespieczeństw niewolni będąc, w ciężkie y szkodliwe pownętrzne wpadamy diffidencye. LubJMan 105.
 • – O iakosz często Człowiek wswoiey radzie błądzi Iakosz często swe szczęscie niefortuną sądzi [...]. PotWoj 127.
 • – Gdym już tedy wnurzona w takie niefortuny, na cóż mię namawiają na wesołe struny? HugLacPrag 123.
 • – [...] co záś po odchodzie Twym z nami będzie, w nászym Indiyskim Národzie, Y ktora niefortuná w tym ná nas przypádnie? DamKuligKról 274.
 • – Więcej utrapiony człowiek na niefortunę moję nie mam co wyrazić do diariusza mego. SarPam 286.
 • – Czemu się srożysz, niefortuno moja, Nade mną i w sercu prawie u podwoja Żółć mi zakładasz, aż strapiona muszę Znędzoną bolem karmić żalem duszę. ZbierDrużWir I 152-153.
 • – Y ty ktoszkolwiek iesteś, coś bezbożnym żelazem synowską przeciwko Matce uzbroił rękę [...] Staniesz się sam niefortuny swoiey architektem. DanOstSwada V, 4.
 • – [O samobójstwie Katona] on rozszedszy z swym się propozytem, Związane ręce niefortunie podał [...]. ChrośKon 248.
 • – Pompeyska jazda ku swey niefortunie Obiema skrzydły, w pola się wysunie. LucChrośPhar 224.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Záwieruchá dobrego Zeglarzá/ niefortuná dobry kázdego pokázuie rozum. DobrGram 424.
Odsyłacze