Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

NIENASYT

rzecz.
m
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn (pod: nienasycenie), T (pod: nienasycenie), SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, L, SWil, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   nienasyt
B. uż. nżyw.   nienasyt
Znaczenia
»uczucie niezaspokojenia jakichś potrzeb lub pragnień«
  • – Niénasycęnie/ Nomen Niénásyt. Insatietas [...] Insatiabilitas [...] v. Apétyt 4. Kn 508.
  • – Sercá butą niechcę puszyć/ Ani troską ciáłá suszyć; Niechay się nią ten morduie/ Co nienasyt w ządzách czuie. GawDworz 28.
  • – Nienasycenie, nienasyt. Unersättlichkeit. insaciabilité. T III 994.
Odsyłacze