Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

NIENASYCENIE I

rzecz.
n
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn, T, SW (pod: nienasyt), SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, L, SWil


Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   nienasycenie
Ms.   nienasyceniu
Znaczenia
1. »uczucie niezaspokojenia jakichś potrzeb lub pragnień«
 • Niénasycęnie/ Nomen Niénásyt. Insatietas [...] Insatiabilitas [...] v. Apétyt 4. Kn 508.
 • Nienasycęnie/ Insaciabilitas, addephagia. Nesotus, nepasotinamas. SzyrDict 206.
 • – Kazanie wtore. O nienásyceniu chciwości ludzkiey. StarKaz 407.
 • – [...] Zoná iego [człowieka łakomego] náimie Nienasycenie/ rzecze do mężá: á coż to będzie/ byś y dziesięć nábył máiętności? ktore względem moiey potrzeby/ zá nic nie będą [...]. BanHist 18.
 • INSATIABLEMENT [...] NIENASYCENIE bez sytu DanKolaDyk II, 162.
 • nienasycenie, insaciabilite KulUszDyk 88.
 • Nienasycenie, nienasyt. Unersättlichkeit. insaciabilité. T III 994.
2.  med.  »chorobliwe uczucie głodu«
 • BOULIMIE [...] terme de médicine (Maladie qui cause un appétit desordonné) [...] BULIMIA apetyt zbytni łaknienie nienasycenie chorobą. DanKolaDyk I, 219.
Odsyłacze

NIENASYCENIE II

przysł.
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, L, SWil

Formy gramatyczne
  nienasycenie
Znaczenia
»nie mogąc zaspokoić jakichś potrzeb lub pragnień«
 • Niénásycenié/ aduerb. Insaturabiliter [...] Insatiabiliter [...]. Kn 508.
 • Nienasycenie/ Insatiabiliter, insaturabiliter. Nepasotintay. SzyrDict 206.
 • – Nad wieczorem zaś byłem u JWJM ksiądza arcybiskupa, rewizytując go powtórnie, gdzie jako głowie metropolii tutejszej moją skłoniwszy, dystingwowanie zbawiennych [...] nasłuchałem się nienasycenie sentimentów [...]. RadziwHDiar 101.
 • Nienasycenie, adv. unersättlicher Weise. d'une maniére insatiable; insatiablement. T III 994.