Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

FLEGMISKO

rzecz.
n
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L (XVII), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1617
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   flegmisko
D.   flegmiska
Znaczenia
 ekspr.  »wszelka nieczystość organizmu o konsystencji wodnistej lub zgęszczonego śluzu, jak np. smarki, plwocina«
  • – Ná przykład/ wezmie górę ábo sámo ciepło/ ábo też cholerá/ ktora iest gorąca y sucha; pewna rzecz iesli się znieci oná gorącość wewnątrz przy siłách/ prędko też zaymie się gorączká: a iesliż w pádnie do iakiey częsci ciáłá/ bądź zwierzchu/ bądź też wewnątrz/ rodzą się roźe [!]: ábo też iesli w mozg/ szaleństwá/ bole głowy cięszkie y ostre/ y iákoby kłocie y rozdzieránie czyniące. ták że iesli przewycięży zimno/ y pocznie gásić ciepło przyrodzone: álić wnet národzi się phlegmiská plugáwego nie máło; z kąd potym iesliż wątrobá oziębnieie/ puchliná: ieśliż mozg; álić páráliże/ cierpienie ábo ręki/ ábo nog [...]. SykstCiepl 138.
  • – Tász wodá kiedy wielitách náyduie się/ abo phlegmisko iákie grube/ ná kształt Skłá rospuszczonego/ iáko więc w kolkách bywa/ gdy w ielitách tákie rospieránie náchodzi/ nie ináczey iákoby pal iáki ábo klin zábiiał/ y iednę rzecz od drugiey rozdzierał y rozbiiał: tákowym bolom/ tá wodá bądź to przez krysterę/ iáko też y przez vstá bárzo może bydź pomocna. SykstCiepl 144.
  • – Zgadzaią się ná to Doktorowie w práwiech biegli/ pisząc o tych zbrodniách/ że często tákie niewiásty diabeł oszukiwa/ lubo gdy dobrowolnie zasną twardo/ záczym diabeł máiąc moc ná nich/ ták im fantázią/ ktorą zową imaginatiuam, mocno omomi [!]/ y wyrázi ná niey te rzeczy/ czego ony przed záśnieniem pragnęły/ ták potężnie/ iákoby to rzeczywiście czyniły/ bankietowáły/ piły/ iádły/ á ono swoiego się brzydkiego flegmiská/ ktore z nátury pełne przez sen násycą. Ze tesz ocknąwszy się/ zá rzecz prawdziwą swoim wierniczkom abo sekretarkom chlubnie opowiádáią. WisCzar 39.
Odsyłacze