Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

FLEJTUSZEK

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: FLEJTUSZEK, *FLAJTUSZEK
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn, T, L (XVIII), SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, SWil


Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy gramatyczne
lp M. flejtuszek  
D. flejtuszka  
B. flajtuszek   || flejtuszek  
lm B. flejtuszki   || flajtuszki  
N. flejtuszkami  
Znaczenia
»niewielki zwitek materiału służący do zatykania ran, opatrunek, tampon«
  • – Rány y wrzody iádowite záwiera/ kwiát tego ziela [angelica magna foemina] w Oliwie/ á ieszcze lepiey w swym włásnym oleyku smáżony/ áż do wysmáżenia y przypalenia/ á przecedziwszy/ tym pomázowáć/ álbo Fláytuszek w tym maczáć/ á w nie kłáść. SyrZiel 104.
  • – Tákże Rány y dziury w króku [!] z zápsowánia z fránce/ przerzeczony Sok z Zánklu ziela goi: ták płci męskiey/ iáko Białogłowskiey/ nim wymywáiąc: ábo fláytuszki w nim maczáiąc/ á kłádąc. SyrZiel 249.
  • – Fléytuch/ fléytuszék/ méch z płotná skrobánego. Linamentum [..] Pannus [...] Turunda [...] Derasa linteorum lanugo [...] Lemniscus [...] vide Knot do rány. Kn 178.
  • – [...] gdy potrzebá przykłáday ná rány, zgoisz káżdą należycie, ieżeliby otok znácznie odchodził, przykłáday fleytuszki, á ná wierzch plaster. PromMed 170.
  • – [...] gdy ząb boli, nápuść báwełnę [olejkiem], lubo fleytuszek, y przyłoż ná ząb. CompMed 443.
  • – A ieżeliby się komu zdała wielce przykra ta Mixtura, to cokolwiek Miodu Rożanego przymięszawszy, z fleytuszkami kładź w Nos. BeimJelMed 301.
  • – Zmięszawszy na Maść, wtey Maści mocz fleytuszki tylko tak wielkie; ktoreby sam Polip okryły. BeimJelMed 302.
  • – Fleytuch, g. [fleytuch]a. Fleytuszek, g. fleytuszka. mech z płotna skrobanego. Karpi; Plücksel; gefäselte oder geschabete Leinwand zu Wunden. charpie. T III 342.
Odsyłacze