Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BACZNIE

przysł.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (bez cyt.), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
bacznie  
Znaczenia
»mądrze, roztropnie; ostrożnie«
 • – Łágodnie, pięknie, bácznie, wyrozumiánie roskázać, á náuczyć, y ieśli potrzebá głaskáć, y folgowáć, raz y drugi powiedzieć mu [słudze] trzebá. StarPopr 94.
 • – Kiedyby siłá przy tey nie dużości/ Iáko iey bácznie Niebá wam [kobietom] nie dáły/ Y przy wrodzoney rozum subtelności/ Swiát byście wszytek nogámi zdeptáły. TwarSDaf 45.
 • – Práwá/ áby były záchowáne/ potrzebuią dobrych obyczáiow: Co mym zdániem dobrze y bácznie powiedział [Machiawel]. OpalŁRoz E1.
 • Bacznie/ Considerate [...] bedachtsam/ bedächtlich. DasHünDict Ooijv.
 • – W rożnych Zakonách bácznie i świątobliwie názywáią się urzędy. MłodzKaz III, 268.
 • – Lyszkę nieś bacznie żebyś drog nie czynił smalcem. MikSil 242.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • (wariant I):
  – Kto z Bogiem zácznie/ vczyni bácznie. RysProv E1.
 • (wariant II):
  – Przyiaciélá bácznié obieray/ á obrawszy mocno trzymay. KnAd 961.