Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

SMOCZY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1610-1625
Formy gramatyczne
lp M. m   smoczy
ż   smocza
n   smocze
D. m   smoczego
ż   smoczą
N. ż   smoczą
Ms. ż   smoczej
Znaczenia
»właściwy smokowi«
 • – Komu jeszcze Bóg nie przejrzy śmierci, I z smoczego się żołądka wywierci. SaadiOtwSGul 145.
 • – Skárłupá/ łuská/ sczéżuiá krokodylowa. Skárłúpá smocza/ wężowa. Kn 1000.
 • – Rapier z Fordymentem złocistym z smoczą głowką. ArchRadziw 1638 78/53.
 • – Epáminodás ná Swey tarczy odrysował smoczą głowę. WojszOr 135.
 • – Biskup [...] pástorałem swoim Czártá w skorze smoczey lezącego uderzy/ y każe mu iść do piekłá/ á onę skorę smoczą ná rynku zpali. StarKaz 377.
 • – Bágno, smocze legowisko według báiek gdzie Herkules zábił Hudrę [!] o siedmiu głowach. DanKolaDyk II, 195.
 • – BIBLIOTEKA, w ktorey zá Bazyliszka Ceſarza 6. kroć sto tysięcy Xiąg zgorzało. Byłá tam skorá Smocza ná stop 126. długa, ná ktorey Homera Pòéty y Historyka Greckiego złotemi literámi było pisane Pòéma mianowicie Jlias, to iest Woyná. Trojańska. ChmielAteny II 462.
 • – W Bibliotece Carogrodzkiey była kiszka Smocza, na stop 120 długa, na ktorey Wiersze Homera Poety pisane były literami złotemi, według Zonara. ChmielAteny1755 I 599.
 • – Żaden niezáyrzy tey Bestyi [Goliatowi] w oczy, Głos Lwi, uszy przeraża, łeb odstrasza smoczy. DrużZbiór 9.
 • – On [Piton] tchnął płomieńmi nieugaszonemi/ Łeb Gorgonámi uwił mu się Smoczy/ Grzywę trząsł wściekłą padálcy sprosnemi/ Pewnieby pewnie/ co się tylko w ciáłá/ zápráwił ludzkie/ ręka mu zádrzáła. TwarSDaf 70-71.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • smocza jama:
  • – do tego Czasu Zowią to Miesce Smocza iama. HerbOr 336.
  • – Tym ja ślę wiersze, ten je czytać będzie, Co dawno chodzi z kusiem po kolędzie, Co nowicyjat odprawił w Lublinie Na Czwartku, co wie, jakie gospodynie w warszawskiej Baszcie, na Mostkach we Lwowie, co za szynk w Smoczej Jamie przy Krakowie. MorszAUtwKuk 310.