Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ABSENCJA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L, SWil

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   absencja
D.   absencji ||   absencjej
B.   absencją ||   absencję
Ms.   absencji
Etymologia
łac. absentia
Znaczenia
1. »nieobecność, oddalenie kogo od kogo, czego«
  • – Niesposobnością zdrowia swoję absencyją od tego aktu omówiwszy, dwoje podawał ratowania R. P. sposoby. AktaKrak II/1 175.
  • – Pogrzebem się omowisz z Swoiey na Seimiku tamtecznym absentey. OpalKListy 84.
  • – Druga moja męka jest tak długa od duszy i serca mego absencja. SobJListy 229.
  • Absencya kardynałow nie ktorych non praejudicat Elekcyi. ChmielAteny II 124.
2. »brak czego«
  • – Kto pilno uważa co są cięmności, nic więcey nie znaiduie, tylko absencyą swiatła. BystrzInfElem R4v.
Odsyłacze