Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PANEK

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, Kn (pod: Pan sobie), SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI, T (- ), L, SWil, SW

Formy gramatyczne
lp M. panek  
C. pankowi  
B. panka  
lm M. pankowie  
D. panków  
Ms. pankach  
Znaczenia
»młody pan, nowicjusz?«
  • – Pan sobié.Dominus rerum suarum [...] Pánék. Kn 665.
  • – Otych Pankach pod P Szersze opisanie iest? TrepNekLib 47.
  • – Oprocz A[nn]o 1624 Pankowi p[ro]curatorkowi w Xziezu pod Rokami po S. Tróycy beło zganiono, ze divis[us] beł in frusta, zas zas Brzczynskiego Trybunalskie[go] A[nno] 1623 Jezyk wywleczono ana szubienicy przybito, głowe ucieto a psia przyprawiono. TrepNekLib 6.
  • – Bodayby nie było spokoynieysze Imperium Romanum, gdyby [...] stan slachecki/ z Boiarstwá/ y z Manstwa dzidzicznego/ tym Pánkom [...] wydarto. GrodzPrzes B4v-C1.
  • HOMME [...] Novus homo [...] Człowiek nowy nowy Szlachcic nowy Panek Nospanek. DasHünDict II, 126.
  • – Wiedział dobrze obyczay dworu Boskiego/ kędy do stołu nie siadáią/ aż pierwey vmywszy się/ iáko też y przy dworách v tych ziemskich pánkow czynią. StarKaz II, 157.
  • – Podobno to pioro trzebá náláć? boć czásem ci Pánkowie od piora, od pisania rádzi przylewáią, Calamus vacuus est, wmieści się i to i owo w pioro, byleś tylko potknął. MłodzKaz II, 466.
  • – W ktorym Dekrecie nie była y wzmianka Octawiusza, tak nim zaraz wzgardzą Iakby Autona przerobili w Panka A owi go tym ieszcze bardziey ztwardzą. ChrośKon 132.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • – Co głowá to rozum. Co Pánek to dzbánek. RysProv II, 2.