Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PANEW

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, Kn, T, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI, L, SWil, SW

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   panew
D.   panwi ||   panwie
B.   panew
Ms.   panwi
liczba mnoga
M.   panwie
B.   panwie
Ms.   panwiach
Znaczenia
»okrągłe naczynie - kociołek, miska, patelnia«
 • – Uczeł się we Lwowie circa 1626 i że ociec jego z nim połatywał kotły i pąnwie, on od połatywania nazwał się Połatyński TrepNekLibDworz 414.
 • – Raki [...] wykipiały z garnka snadź kucharz był gdzieś odszedł, gdy w brytfanie wrzały, Powyłaziwszy z panwie, do lasa bieżały. MorszHSumSok 165.
 • – Patella Misa, Panew, Fanna. SłowPolŁac 100.
 • – Porwawszy sie z namiotku, poruczyło [słońce] godzinąm Frycigiernom swoim Domowym, áby we czterech panwiách gotowały potráwy. AndPiekBoh 37.
 • – Browar [...] Panew miedziana, obeczek 7, dobre. Kadzie 3, dwie poprawy potrzebują. InwPuck 74.
 • – Kotły i kociełki szorował, Lebete olla, Panwie, garki pomywał. MłodzKaz I, 421.
 • Panew, panewka, eine Pfanne. BierSłowa 121.
 • – WEś Wáysztynu y Soli rowne części, włoż do worká, grzey ná Panwi. CompMed 76.
 • – Weś Terpentyny Weneckiey [...] włoż do panwi, álbo kociełká [...] naley wody w kociełek, podpal żeby woda wrzáłá. CompMed 685-686.
 • – Włoż to wszytko [mięso] w rynkę/ albo w piękną Panew. CzerComp 40.
 • – W wodzie wárzyć do zmięknienia, potym ná panwi przydawszy prochy przerzeczone, w wodzie stołowey smażyć. SyrZiel 390.
 • – Iąderká [skoczka] wyłupić z szupinek/ v utłuc/ á ná pátelli/ ábo ná panwi przygrzewáć. SyrZiel 1496.