Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

WYPRANIE

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, L

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   wypranie
D.   wyprania
Ms.   wypraniu
Znaczenia
»usunięcie zanieczyszczenia, zwykle przy użyciu wody, czasem z dodatkami rozpuszczającymi brud i z zastosowaniem środków mechanicznych, jak uderzanie, tarcie«
  • – Niéodmyty [...] trudny do wypłokánia/ wypránia [...] qui elui neglit. Indelebitis [...] Indelebile nomen [...] Illutibilis odor [...]. Kn 510.
  • – Y obejrzy Kápłan po uprániu/ onę zárázę/ á jesli nie odmieniłá oná zárázá bárwy swojey: choćby się oná zárázá nie rozszerzyłá/ rzecz nieczysta jest: Ogniem ją spalisz/ záráźliwa rzecz jest/ bądź ná zwierzchniey bądź ná spodniey stronie jey. Wszákże jesliby Kápłan obaczył yż przyczernieyszym będzie zárázá/ po wyprániu swym: odedrze ją od száty álbo od skory/ álbo od osnowy/ álbo od wątku. BG Kpł XIV, 55-57.
  • – 2 kiionky do wyprania chust albo przedzy, 14 starych romuw z okien w sieni. SzumInw 79.
  • Wypranie. das Auswaschen der Wäsche. le blanchissage du linge. T III 2713.