Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PAPIERNIK

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: PAPIERNIK, PAPIRNIK
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn

Nienotowany w słownikach:
SStp, T, L, SWil, SW, SJP

Formy gramatyczne
lp M.   papiernik ||   papirnik
Znaczenia
»rzemieślnik wytwarzający papier a. sprzedający go«
  • Pápiernik/ co pápier robi. Kn 668.
  • – Ten papiernik iak umarł; zostało trzech Synow iego. TrepNekLib 49v.
  • – Papiernia/ Officina chartacca. Popierinie. Papiernik/ Chartatius. SzyrDict 284.
  • Papiernik co przedaie/ Chartoprates, ae n papyropola, ae m. SzyrDict 284.
  • Papirnik/ (fr. Papetier)Poprawiacz/ (fr. Correcteur) Záklinacz czártá (fr. Exorciste). PolPar 141 Po.
  • – Działo się w papierni na Promniku przy Krakowie [...] Wolffgangus Szrekinger, papiernik Promniczki. KsKrowUl I, 638.
  • Papiernik/ der Papiermacher. MalczZebr 27.
  • PAPIERNIK co papier robi [...] PAPIERNIK ten co handluie kupczy papierem. DanKolaDyk II, 327.
Podhasła

PAPIERNIK


Najwcześniejsze poświadczenie:
1626-1639
Znaczenia
nazwa osobowa hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Czarnecki nazwałsię woyciech syn Jana Papiernika. TrepNekLib 49v.