Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PAPROĆ

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: PAPROĆ, PAPROCZ
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   paproć ||   paprocz
D.   paproci
C.   paproci
B.   paproć
N.   paprociem ||   paprocią
liczba mnoga
N.   paprociami
Znaczenia
»roślina«
 • Filix, Osmunda, Quema mas: faemina Dryoptens sive Filicula. hujus [et] Synonima sunt Pteris, Pterium, Polypodium [...] Paprocz/ Samica y Samiec Paprocz. GuldOn 8.
 • – Kiedy Wroble w Gołębincu wygryzaiam gołembie tedy Paprociem kadzic około gołembinca przydam precz. GrodzMisc 52b.
 • – Na pluskwy Paprociąm kurzyc w Izbie y zamknąc pozdychaiam. GrodzMisc 159a.
 • Paproć/ Filix, f. Papartis. SzyrDict 284.
 • – Dzięgielu, Wrotyczy, Páproci wielkiey co w lesie rośnie korzonek, ieden álbo ze trzy, to wszystko wpiecu ususzyć piekárskim. HaurEk 31.
 • – Weźmi [...] Korzenia Paproci [...] Łot 1. Ziela Matki Bożey włoskiey, alias Capilli Veneris herba [...] Szczyptę iednę. BeimJelMed 558.
 • – Polipodium, Páproć dębowa [regestr ziół]. CompMed 27.
 • – Item weźmi korzenia Páproci. Pieciornikowego Wężownikowego, káżdego po trzy cwierci łotá. PromMed 23.
 • – Weźmi [...] Páproci kwitnącey/ ábo strusiego piora/ Osmundam zowią Lácinnicy [...] Bázánowcu po pułtory garści. SyrZiel 270.
 • – To ziele ma zapách Paproci. SyrZiel 694.
 • – Páprotnik kłosáty [...] ZIołko iest do sámcá Páproci podobne. SyrZiel 1456.
 • – DWoiá iest Páproć/ Sámiec/ którą zową poprostu Páprocią. Druga/ którey przydáią/ Sámicá páproć. SyrZiel 1522.
 • – Kędy obsadzi páproć trzcinámi/ tám páproć wyginie. SyrZiel 1523.
 • – A kędy tákże obsádzi trzcinę páprociámi wkoło/ tám tákże trzcina wyginie. SyrZiel 1523.
 • – W pospolitości do wnętrznego używánia ná glisty, rzeczy te są náyosobliwsze [...] Mirá, Agáryk, korzenie Páproci Sámicá. VadeMed 91.