Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

OSUTKA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   osutka
D.   osutki
B.   osutkę
N.   osutką
liczba mnoga
M.   osutki
B.   osutki
Znaczenia
»wykwity na skórze występujące w postaci grudek, plamek, wybroczyn«
 • – Maculae Hepaticae Osutká CompMed 11.
 • – Ná Plámy y Osutkę Dobry iest oleiek z wosku, smáruiąc niem. CompMed 86.
 • – Z Dwoiákiey przyczyny przydáie się Osutká, to iest álbo z chumorow złych, ostrych ... we krwi zostáiących [...] álbo z czárow, co się nayczęśćiey przytrafia. CompMed 476.
 • – Sposoby leczenia osutki. CompMed 476.
 • – I tá kąpiel ná osutkę pewna. CompMed 477.
 • – Pospolicie osutki leczą kąpielámi, y smárowaniem. CompMed 477.
 • – Bywa też osutká ze złey dyspozycyey, nayczęściey wątroby. CompMed 478.
 • – Likwor twarz czyszczący,to iest spędzaiący wszelkie plámy,osutkę, liszáie, piegi, krosty, ogorzelinę. CompMed 678.
 • Osutką názywáią się plámy po ćiele czerwone, podczas żołtáwe, śine, czásem świerzbiące y palące, á podczás żadnego uprzykrzenia nie spráwuiące, ná niektorych máiących te plámy przychodzą, [....], nudnośći, niektore bywáią z czarow inne ze złey krwi. PromMed 133.
 • – Weźmi tego kámienia dwa łoty [...] służy ná spędzenie krost wszelkich z twarzy, y z ćiáłá, iáko są osutki, plámy, párchy rożnego rodzáiu. VadeMed 137.
 • Osutki, to iest plámy po ćiele żołtawe, śine, tak ná pierśiach, iako ná plecách y rękach, nogách wydaiąc się [...] pochodzą ze złey krwi. VadeMed 188.