Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

TRZASZCZKA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, L (XVI-XVII), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, SJP

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   trzaszczka
liczba mnoga
D.   trzaszczek
B.   trzaszczki
N.   trzaszczkami
Znaczenia
»niewielki odszczepiony kawałek drzewa«
  • – Naprzód tedy niech będzie statek C B, który by mógł utrzymać tyle wody, ile jej wykapie z naczynia wyższego G, stojącego na H, z dziurką subtelną w dnie, którą jeżeli sporsza będzie, lada trzaszczka płaska zmniejszy. SolArchB 367.
  • COTRET, subst. masc. (Menu bois court et relié avec des hares.) Costretum. WIĄZKI łuczywa drobnych trzaszczek smolnych witkami powiązanych albo łyczkami [...]. DanKolaDyk I, 377.
  • – Iedni biorą ośm łotow korzeniá Dzięgielowego suchego/ drobno pokraiánego/ á z grubá przetłukszy/ w worku płociennym zászywáią y z trzasczkámi z Lesczyny/ do ośmi gárncowey báryły kłádą/ Mosztu dobrego ná to nálawszy: á gdy wykiśnie dostátecznie/ w poł roká w inne naczynie staczáią/ trzasczki one y z korzeniem precz odrzucáiąc/ Báryłę wypłokuią/ á znowu do niey onoż wino leią/ y do potrzeby chowáią/ dobrze zászpontowawszy. SyrZiel 95.
  • – Drudzy nápełniwszy suchym korzenim Dzięgielowym worek/ do becżołki kłádą z trzasczkámi heblowánymi Iásienowy mi álbo z Lesczyny: ták żeby w trzeciey części nie byłá pełna/ potym przewárzonym Mosztem dolewáią/ á gdy dobrze wykiśnie/ szpuntuią/ á co vtoczą/ innym dolewáią. SyrZiel 95.
  • – [...] wszystko wespoł pomieszawszy z heblowánymi trzasczkámi Lesczyny/ álbo Iásienowjmi/ w báryłkę siedmi gárncową wsypáć/ á Mosztem ią dobrym nápełnić/ gdy wykiśnie w insze naczynie spuścić/ á wyrzuciwszy wymokłe ziołá/ Báryłkę wypłokáć/ znowu w nię ono wino wlać/ zászpontowáć/ á do potrzeb niżey opisánych chowáć. SyrZiel 96.
  • – [...] To wszystko co nadrobniey pokráiáć y z trzasczkámi heblowánymi z Iesienowego/ álbo z Lesczynowego drzewá / w báryłkę ośm gárncową wsypáć/ y mosztem dobrym nápełnić/ á dáć mu wykisnąć. SyrZiel 96.
  • – To wszytko zheblowánymi trzasczkámi z Le sczyny włożyć w ośm gárncową Bárył kę álbo w dziewięć gárncową/ y Mosztu dobrego ná to nálać/ á dáć dobrze wykisnąć. SyrZiel 175.
  • – Naprzednieyszy [amoniak] y nalepszy bárwisty/ świátły y przeźrocżysty/ niemáiąc w sobie żadnego plugástwá/ iáko trzasczek/ kámyczkow/ piasku/ y iákichkolwiek inych śmieci: kádzidłu białemu podobny/ w gruzełkách drobnych/ gęsty/ pachniący/ iáko bobrowe stroie: Smáku gorzkiego. SyrZiel 216.
  • Item, Weźmi ziela z korzeniem Kukliku/ gárści sześć/ Złomignatu trzy gárści/ Trzasczek sosnowego łuczywá y pąpia iego/ Przywrotu/ Dryakwie polney/ Troiánku/ ábo Wilczey stopy/ Rożyńcowego liścia po dwu gárści [...]. SyrZiel 270.
  • – Pleurycznynm wrzodom ták vczyn: wziąć zpołtory garści liścia polney Dryakwie/ fig suchych mięsistych/ ze dwánaście/ pokráiánych/ Rozynkow wielkich/ ktore Cybebámi zową: álbo inych mięsistych/ iąderká z nich wyiąwszy/ Lákryciey drobno pokráiáney w cienkie trzasczki álbo skrobáney: nasienia Anyżowego po dwu łotu/ Kopru Włoskiego dwá łoty/ Sliwek iedwabnych ták czarnych iáko rumiánych/ Kosaccu ábo Fiołkowego korzeniá Florenckiego po łocie. SyrZiel 1264.