Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ŻYD

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: ŻYD, ZYD
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   Żyd ||   Zyd
liczba mnoga
M.   Żydzi
  Żydowie
D.   Żydów ||   Zydów
W.   Zydowie
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – A gdy Páweł miał ustá otworzyć/ rzekł Gállio do Zydow: O Zydowie/ gdyby śię wam było jákie bezpráwie stáło/ álbo jáka krzywdá/ słuszniebym was znośił. BG Dz XVIII, 14.
  • – Złoto ćię wesprze w twoim starániu o Żonę/ Gdy nim naśćielesz rękę iedney tam y drugiey Babie/ lub Ochmistrzowi/ lub Spowiednikowi/ Pánnomli też służebnym/ Karłom/ y Karlicom Złoto otwiera serca? Otwiera Fortece Nie dobyte/ ták kiedyś Macedo powiedźiał/ Lada Żyd lepiey z workiem złotá tymi czásy Niż nastarszy przyiaćiel. OpalKSat 105.
  • – Skorom mierny wygotował abrys, żyd go Gubernatorowi zaniosł. GelPrzyp 109.
  • – Drugi przyniosł mi Zyd, iak śię z dalszego opisania pokaże. GelPrzyp F2 [83].
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • żyd azjański (sz. zm.):
    • – [...] tego syná Iádámowego/ ktorego niedoskonáłość Greckich y Lácińskich liter/ Sathem uczyniłá/ żydzi Azyáńscy/ Cháldeowie/ Arabowie/ y wszytka Azya [...] nie Sathem ále Scythem zowią. DembWyw 32.
    • – Zá ktore vspokoienie ziemie V. Pan świátá iż Káiniány wysiekł/ ktorzy świát mącili názwány był Mątuściąłoch; iáko z Azyáńskich Żydow/ Cháldeow/ Arábow/ y wszytkich Azyanow/ ktorzy go nie Mathusale ále Mathuściálách; á wykłádáią to imię Mittens mortem ábo Nuncius mortis. DembWyw 37.