Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PARAFIAN

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn, T, L (XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI


Najwcześniejsze poświadczenie: 1627
Formy gramatyczne
lp M. parafian  
B. parafiana  
N. parafianem  
lm M. uż. osob. parafianowie  
parafianie  
D. parafianów  
C. parafianom  
N. parafiany  
parafianami  
Znaczenia
»członek wspólnoty parafialnej«
 • – Wiedzciesz to ná potym miły P. Plebanie á nieumięiętnością wászą páráfianom swym y patientom błądzić wtákich rzeczách okázyey nie dáycie. SzemGrat 10.
 • – Lecz dziwowáć się musim przestąć téy wypráwie, y rozdániu person, bo tákięmu Plebánowi tákiego Páráfiana dáć było potrzebá. SzemGrat A2.
 • – Ktorzy [akademicy paryscy]/ gdy Zákony S. Dominiká y Fránciszká/ y inne/ ktore Mondicantos zowiemy nástáły/ bronili im y kazáć y słucháć spowiedzi páráfianow swoich. SzemGrat 3.
 • – Nie z Pany/ co te węzły sumnienia mieć mogą/ ále z prostaki parafiány swoiemi; y z choremi pacientami się báwiąc; przetosz znieumieiętności swey ták niebácznie o tych rzeczách mowi/ iáko począł zpoczątku. SzemGrat 49.
 • – Mászkarę osoby Plebáńskiey ná się wziąwszy, Plebana z Ziemiáninęm swym páráfianem rozmawiáiącego, o Iesuitách. SzemGrat Av.
 • – Páráfiian/ páráfianowie. Paraecus, paraeci, orum. Curiales, eiusdem sani consortes Kn 669.
 • – FArny to iest Kościoł/ zbudowány od Páráfianow z iáłmużny/ X. Proboszcz nieiáki Głádysz dał go zásklepić. PruszczKlejn 66.
 • – Powinni się uciec [...] do pasterza swego, JM księdza plebana pierzchnickiego [...] aby z władzy swojej pasterskiej napomniał pana natenczas zostającego jako parafjana swego. KonJUstKutrz 164.
 • – Czemuż też to Pánowie Páráfyánie ná Kościoł Boży nie łáskáwi, stoi dom Boży pusty, bez ofiáry, bez Mszy. MłodzKaz IV, 331.
 • – Páráfyiánie iego pásmem do Kościołá chodzili. MłodzKaz IV, 59.
 • – Gotowi się złozyc z drugiemi párafianami [na naprawę furty cmentarnej]. KsKasUl I, 337.
 • Parafian, paroiffien. KulUszDyk 118/ 2.
Odsyłacze