Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POTŁUMIENIE

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, SXVI, T, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
Kn, L

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   potłumienie
D.   potłumienia
B.   potłumienie
Znaczenia
1. »zdławienie, zduszenie, zahamowanie czegoś«
  • Potłumienie. Dämpfung, Unterdrückung. l'action de celui qui domte, qui étouse. T III 1567.
  • – [...] wszystkie medicamentá w ktore castereum wchodzi skuteczne są do potłumienia kwáśności [...]. CompMed 623.
2. »zwyciężenie, przezwyciężenie, poskromienie kogoś lub czegoś«
  • – Mówię tedy, że żołnirska jest koroną i palmą rycerstwa, jako ta, która jest nalepszym środkiem na wygnanie nieprzyjaciół, potłumienie hardości tyranów, skaranie zdrajców i w cale zachowanie Rzeczypospolitej. AquaPrax 68.
  • – DZielna pomoc ná potłumienie grzechu/ y wszytkich przeszkod/ ktore záledz drogę mogą do kresu nam zámierzonego (iáko się w przeszłym rozdziále pokazáło) iest uważenie y pamiątka śmierci. BujnDroga 133.
  • – Przebiegłem práwi wszytkie Filozofskie y inne świátowey mądrości księgi/ á to wyznáwam/ żem w żadney zgoła księgarni/ nie wyczytał skutecznieyszey dzielności ná potłumienie grzechow/ y rad czartowskich/ ná ustálenie wsłużbie Boskiey duszy nád náuki Pismá Świętego. BujnDroga 179.
3. »ucisk«
4. »obrócenie wniwecz, zniszczenie«
  • FOULE signifie aussi, Surcharge, opression. UCISNIENIE w niwecz obrocenie zniszczenie potłumienie. *Cét impost va à la foule du peuple. Istud vectigal est oneri civibus. Liv. Ten podatek iest ná zniszczenie ludu ná potłumienie. DanKolaDyk II, 55.