Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

UTŁUMIĆ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, SXVI (hasło kanoniczne), L (XVI, XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
Kn, T

Formy gramatyczne
bezokolicznik
  utłumić
nieosobowy czas przeszły
  utłumiono
Znaczenia
»przygasić, przydusić, zdławić; uciszyć«
Rekcja: co

  • – [...] inni ślády cáłuiąc, iedni krzyczeli, vivat Salvator noster, Rex Poloniae, inni vivat auxilium, y tym podobne rádości pełne słowá, witáiąc wołáli; Król záś IMC. niechętnie słysząc tákie okrzyki, prosił áby utłumiono te wołánia, ále to ledwie rzecz podobna byłá, gdyż ustá gminu tego táić niemogły, czym serce pełne było. RubJan T4-T4v.
  • – A lubo miłość ojczyzny wrodzona jest każdemu człowiekowi tak dalece, iż nikt jej utłumić w sobie nie potrafi, nasz własny jednak interes bardziej nas do niej zdaje się zapalać. ChróśSRozFil 460.
Podhasła

*UTŁUMIONY


im. przym. bier.

Formy gramatyczne
odmiana złożona
lp M. n   utłumione
Najwcześniejsze poświadczenie:
1676-1686
Znaczenia
»przygaszony, przyduszony, zdławiony«
  • – I nie dość jest wygrać, ale wygraną poprzeć, popartą utrzymać, aby nic nie zostawić w popiele, co by nie utłumione wybuchnąć miało. LubSArtDąb XIII, 21.