Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*GNOJNY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, SXVI (hasło kanoniczne), L (XVI-XVII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
Kn, T

Formy gramatyczne
lp B. ż   gnojną
lm Ms.   gnojnych
Znaczenia
»nawieziony gnojem, nagnojony«
  • – Krzaczki [polnych gwoździków] tedy rozdárte bywáią fláncowáne z korzonkámi/ okopywáiąc/ á ziemią gnoyną okłádáiąc. SyrZiel 1247.
  • DasHünDict .
  • – Każdy we wsi swojej szołtys, przysiężny i radzcy, wszelki dozor mieć powinni na gburow, aby gburstwa ich nie upadały, to jest w budynkach, żeby wcześnie były reparowane, w zasiewach, aby gbur każdy swoje gburstwo zasiewał, nie pozwalając innym ludziom obcym na gnojnych rolach obsiewać, pod karą na gburow 50 plag w kłodzie i przepadkiem zboża, ktoby siał gburskie role; łąk aby nie pozwalali nikomu przedawać, tylko żeby je sami gburzy obrabiali. DziałTWilkKutrz 176.