Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PARTYJALISTA

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1641-1653
Formy gramatyczne
liczba mnoga
D.   partialistów
C.   partyjalistom
N.   partyjalistami
Etymologia
z łac. pars, partis 'część'
Znaczenia
»stronnik, sojusznik«
  • – Auryak tesz z Sztadami nie w dobrey zgodzie ato dla Dunskiey tey Woyny w ktorey się partialistami pokazuią asz nazbyt a on a partibus iego. OpalKListy 286.
  • – Dwor się iey chwytá. To pewna, iż na dopięcie Elekcyey usadzonym, y po zepsowániu iey przez Constitutią zágniewanym, y złączonego z chciwością gniewu płomieniem pałáiącym Pártialistom wielka podáłá się przez Związek robienia okázya. LubJMan 43.
  • – Tandem Pan Podstoli Chełmiński wziął głos, w którym iustifikował de obiectis Pana Podskarbiego [...] niemałe Panu Wysockiemu czyniąc zarzuty. Który gdy po iego głosie chciał się iustificować, impeditus od Partialistów; o co gdy niemała wszczęła się controversia, mediando wzięli kilka głosów, reservuiąc iustificatią iego ad concursum całey Rzeczypospolitey przy iustificatiey Pana Podskarbiego. DiarSejm1672 74.