Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PODEPTANIE

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, Kn, T, SWil, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI, L (?), SW (?)

Formy gramatyczne
lp M. podeptanie  
D. podeptania  
C. podeptaniu  
B. podeptanie  
Znaczenia
1. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – Dzień przychodzi mordow y zaboiow, podeptánia y plácow [...]. BirkNiedz 112.
 • Podéptánie czégo/ Conculcatio, obritus, us: herbarum [...] Proculcatio [...]. Kn 736.
 • – [...] náwet y nawiernieyszemu zdrowia swego w dufáłym rázie konfidentowi do pogruchotánia/ do podeptánia/ ná widziálnym świátá widoku postánowione okázuie [trofea]. WojszOr 119.
 • – A myśli moie nieczyste/ nic innego nie są/ ieno plewy/ ktore do podeptánia tey gliny nieczystości Pháráon Zydom dawał. StarKaz II, 449.
 • Conculcatio Podeptanie. SłowPolŁac 36.
 • Podeptanie Conculcatio. SłowPolŁac 54.
 • Podeptanie, foulement. KulUszDyk 130.
 • Podeptanie czego. eig. u. fig. Zertretung, Niedertretung. prop. et fig. soulement aux piez. T III 1439.
2. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – A niezbożni, iáko mozrze wrzące, ktore się vspokoić nie może, y wylewáią się wáły iego nápodeptánie y błoto. BirkRus 30.
 • – Ale iáko nawáłności morskie obiiáią się o brzegi/ y znowu się wrácáią/ y łamiąc się zsobą błoto robią/ ktore nogámi depcemy: ták niezbożni wiecznemu podeptániu podlegáć będą/ mowi Hieronym ś. BirkRus 30.
 • – Swiátá podeptánie, y ná frászki iego odpowiedź. KalCuda 188.