Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ROBIĆ

czas. ndk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1596
Formy gramatyczne
nie określono wartości
 
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • bednarkę robić:
  • – Strus, zeby bednarki nie robił, podymuie sie dawac zło. 4. KsKasUl I, 396.
 • robić bednarstwo:
  • – Woyciechowi Kopaniakowi nienależy robic bednarstwa z tey roli. KsKasUl I, 396.
 • robić chałupne dni:
 • kim jako bydlątkiem robić:
 • o papierowych botach co robić:
 • »BOT«
Związki frazeologiczne

 • robić jak bestyjami:
 • co komu czynić na afront || co komu robić na afront || co komu uczynić na afront || co komu wyrabiać na afront:
 • »(u)czynić co w celu obrażenia kogo«
  • – Wymawiali mi to ześ to nąm uczynił na affront. PasPam 164v.
  • – Kiedy kto dobro nasze bierze i podobno nam to jeszcze na afront robią, wytrwać i ścierpieć niepodobna. SobJListy 62.
  • – To wszystko wyrabiał Sapieha na afront Krolowi zaczepiaiąc Koronne Kraje. OtwFDzieje 42.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • dziwy (z kimś) robić (sz. zm.):
  • – Co wybuchnęło potym in Publicum co z dobrym Panem robili zadziwy, otym sięnizey napisze. PasPam 233.
  • – Ten Francuz, który się był przed dwiema tygodniami obiesił, i po śmierci dziwów robić nie przestaje, z początku bowiem, zaraz pierwszej nocy po obieszeniu, przyszedł był do warty kunickiej około właśnie północka i spytawszy ich o suknie swoje, potem skoczył ku kaplicy i zniknął. SarPam 31.
  • – Aże nigdy Koronacyi publiczney nie widzieli Sasi, dziwowali się Ceremoniom, i szpecili Luterania Polaków, mowiąc ze dziwa nie zwyczayne z ich Panem robią - Zona Królewska niechciała z Królem do Polski iechać, niechcąc wiary Luterskiey porzucić [...]. OtwFDzieje 7.
 • wychodzić coś robić:
 • »wyruszać, stawać, stawiać się do jakiejś pracy«
  • – Niemiał wszystkiey Substancyiey tylko iednę wies ale 300 pługow zniey orać wychodziło. PasPam 141.
 • robić wstyd:
  • – Widzi to Hetman że Woysko ucieka, począł zaiezdzac uciekaiących, prosic y modlić, aby sobie y narodowi tego nierobili wstydu [...]. HistBun 25.
Związki frazeologiczne

 • pojazdami robić (sz. zm.):
 • »wiosłować«
  • – Bywało ięno stanąc spokoynie a poiazdami nierobić to się rozmaitego napatrzył Stworzęnia. PasPam 65v.
  • – Dopierosz kiedy się iuz woda poruszy dopiero kiedy weznie ciskac bardzo przeciez iedni robią poiazdami drudzy wodę wylewaią. PasPam 66v.
 • bokami robić II:
 • »o człowieku: być skrajnie zmęczonym, wyczerpanym; z trudnością łapać oddech na skutek takiego stanu fizycznego«
  • – Tem czásem Sułtan czynił/ co człowiecze Y co te ziemskie czynić mogły siły: Więcey nie może/ pot z krwią z niego ciecze/ Bokámi robi / y thnie w oney chwili [sułtan zmęczony walką]. TasKochGoff 249.
 • bokami robić III:
 • »o człowieku: żyć w biedzie, niedostatku«
  • – Á będzieżli się też godziło nic nie mowiąc, odewsi do wsi włoczyć? bokami robić? nic nie odpowiedziawszy brać? MłodzKaz IV, 170.
 • cuda robić (sz. zm.):
 • »robić dziwne lub straszne rzeczy«
  • – Tákiego [błazna] teraz trzebá/ coby robił cudá/ Abo ludzi pomamił by iáká obłudá. NowSow B.
  • – Iam sobie pił na Fantazyią y czeladzi swoiey dawać kazałęm a potym z piianemi ich Pacholarzami Cuda robili w nos im papier zapalali, wąsy im roznemi rzeczami smarowali. PasPam 229.
  • – Niemcy [...] Nawet y po Smierci znimi [Turkami] cuda robili włoczyli passy z nich darli rzemien na potrzeby z tych passow wykrącali. PasPam 267.
  • Cuda robili kozacy nikomu niefolguiąc Białogłowy scinaiąc dzieci rozdzieraiąc y co kolwiek naygorszego wyrządzaiąc im. PasPam 276.
 • niechże zdrów (coś robi):
 • »niech mu to służy, Bóg z nim«
  • – Ia odpowiem. Niech że zdrow zadaie a WK. MSC Pan moy Młwy znowu mi to zapłacisz. PasPam 173v.
 • bokami robić I:
 • »o zwierzętach: poruszać gwałtownie bokami wskutek głębokiego oddychania, spowodowanego zmęczeniem«
  • – Koniowi na Rupie albo [kiedy] bokami robi Gorczyce utrzec. GrodzMisc 188a.
 • bokami robić IV:
 • »być intensywnie eksploatowanym, wyczerpywanym«
 • bokami robić V:
 • »tu: poruszać się gwałtownie, ze wszystkich sił«
  • – Morze bokami robi, waląc piaski strychem, I najdalej dziesiątym zawsze sięga sztychem. PotFraszBrück I 369.
 • robić coś skacząc:
 • »robić coś ciesząc się, z radością, chętnie«
  • – Swoię konfuzyią wymawiali mowiąc że to było iednakowo dac skacząc iako y płacząć. PasPam 170.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Pánowié nic nié robią/ á dobrzé się máią: A chłopkowié zaś/ robiąc ná onych/ wzdychaią. KnAd 819.
 • Podź robić. O nié mogęć chodzić. Podźże iéść. Toć muszę leść. KnAd 164.
 • Niéch też drugi robi/ mowi/ buduié/ opátrzy. KnAd 560.
 • Dwié robocié rázem robić trudno/ niépodobno. KnAd 219.