Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

AUDYTORIUM

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (XVII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   audytorium
B.   audytorium
liczba mnoga
B.   audytoria
Etymologia
łac. auditorium
Znaczenia
1. »sala wykładowa«
  • Audytorium/ v. Słuchálnia/ et Szkołá. Kn 10.
  • – Kamienica częścią na szkolne auditorya dla ćwiczenia dziatek, częścią na mieszkanie kaznodziejom [...] należeć ma. RadziwKSprawy 500.
  • Collegium la sapienza, názwáne/ iest naywspániálszy y naykosztownieyszy/ w támtych mieyscách cáły Włoski Ziemiey budynek/ względem wysmienitych mármurowych Column/ y zácnie kosztem wielkim przyozdobionych gmáchow/ w ktorym iest 30. Auditoria tám wiedny izbie/ gdźie do Rády záśiadáią/ znaydźiesz Prywilei wypisány/ tey nádany Akademiiey. DelicWłos 55.
2. »słuchacze«
  • – Miał [nauczyciel] wielkie audytorium/ i[tem] wielé słucháczow. Kn 10.
  • – Asz tez zacznie [ksiądz] swoie rzecz t[h]ema załozywszy O ktorym nic nie bedzie we wszytkim kazaniu Dopierosz swych słuchaczow oraz przezacnego Auditorium prosic o cierpliwe ucho. OpalKSat 109v.
Użycia metajęzykowe