Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

AUGMENTACJA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L, SWil

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   augmentacja
D.   augmentacji
B.   augmentacją
Etymologia
łac. augmentatio
Znaczenia
»powiększenie, wzrost«
  • – W takiej błahości sił naszych muszę W. K. Mość prosić, abyś z jakiejkolwiek miary na augmentacyą wojska pozwolić raczył. RadziwKSprawy 41.
  • – Król August miasto Augmentacyi Panstw sobie powierzonych pozwolił [...] Carowi Moskiewskiemu że mu wolno z ukrainy Bracławskiey Kozaków wygnać na Zadnieprze. OtwFDzieje 123.
  • Augmentacya całego człowieka naywięcey do 24. roku trwa. BystrzInfCosm F3.
  • – Te zaś części subtelnieysze odmieniaią się w substancyią alimentu, t[a]k że te pory [w ciele ludzkim], ktore były wyprożnione przez ciepło przyrodzone, znowu się napełniaią, a ieżeli więcey przybyło, niż się umnieyszyło, w tedy zowie się augmentacya, abo przymnożenie. AlbSekr 208.