Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*BABOŻEŃ

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L (XVII), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy gramatyczne
lp D. babożenia  
B. babożenia  
W. babożeniu  
lm M. babożeniowie  
Znaczenia
»mężczyzna żeniący się ze starszą od siebie kobietą, zwykle dla korzyści materialnych«
  • – Ale miły bábożeniu! poyzrzy prosze na twą gołębicę gołą co w niey widzisz coby cię ruszało do vciechy: głowá łysa/ zmarsczone czoło/ dołki wdziasłách miásto zębow. PetrSEk 73.
  • – Nie frasuj się, często Bóg i frantom dogodzi, Że ci babożeniowie, co śmierci czekali Żon swoich, pierwej sami na marach bywali. SzymSiel 39.
  • – Do Filágá bábozeniá [tyt. fraszki], Wziąłeś Bábę zá Zonę/ złoto znią Filágu: Złoto wziąłeś zá Zonę/ á Babę w poságu. GawDworz 19.
  • – Na babożenia. W wielkim dla ciebie dzisia chodzę żalu, Żeś jajca zaprzedał kwoli szpitalu I dasz jej mięsa, kiedy się przepości, A baba tobie żyłowate kości. ZbierDrużWir I 98.