Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ADAMASZKOWY

przym. od
  ADAMASZEK I
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: ADAMASZKOWY, JADAMASZKOWY, *JEDAMASZKOWY
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
lp M. m   adamaszkowy ||   jadamaszkowy
ż   adamaszkowa
D. n   adamaszkowego
B. m nżyw   jadamaszkowy ||   adamaszkowy
ż   adamaszkową
Ms. ż   adamaszkowej
lm D.   jedamaszkowych
Ms.   adamaszkowych
Znaczenia
1. »zrobiony, uszyty z adamaszku«
  • – Co za letnik chcesz oblec? Jadamaszkowvy zielony. VolcDial 24v.
  • – Blisko cztery custodes corporis iego, młodzi w białych adamaszkowych gronostaiami podszytych nasuwieniach [...] trzymaiący każdy z nich na ramionach bartę we srebro złociste oprawną stali. PiasRel 44v.
  • – Materacow Papuzych Iedamaszkowych - 4. ArchRadziw 1638 66, 2.
  • – Pani małzonce iego [syna] sukienkę adamaszkową czarną zapisuię y leguię. DekrŻmud 181v.
  • – Kolecik adamaszkowy kupił od Kordusia tenze Kamienski za zło. 6. AktaMusz 47.
  • – W Arsenale/ [...] inter caetera iest Chorągiew Karola V. Cesarza wielka, czerwona adamaszkowa. ChmielAteny II 245.
  • – Doze ich chodzi w purpurze adamaszkowey, Karmázynowey, albo złotey, w Mitrze, takieyże. ChmielAteny IV 223.
2. »właściwy adamaszkowi«
  • – 1 recznyczek w iadamaskowy wzur, cienky, długi. SzumInw 61.