Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POKOLENIE

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   pokolenie
D.   pokolenia
Ms.   pokoleniu
liczba mnoga
M.   pokolenia
Znaczenia
1. »lud, plemię«
 • – Oto idzie z obłokámi, y uyźrzy go każde oko, y ci ktorzy go przebili: y nárzekáć będą nád nim wszytkie pokolenia ziemie. NT Ap 1, 7.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • pokolenie Adamowe:
 • »ludzie«
2. »ród«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • bibl. pokolenie Abrahamowe:
  • A przeto dzisia do obłudnych Pharyzeuszow mówi [Chrystus]/ ktorzy się zakonem Moyzeszowym szczycąc/ y z pokolenia Abrahamowego Analogią pokazuiąc/ zwali się szlachtą Jzraelską. StarKaz II, 174.
 • bibl. pokolenie Gadowe:
  • – Náliczono jch z pokolenia Gádowego/ czterdzieści y pięć tysięcy/ y sześć set y pięćdziesiąt. BG Lb 1, 25.
  • – Potym pokolenie Gádowe: á Hetmánem nád Syny Gádowymi Eliásáf Syn Rehuelow: BG Lb 2, 14.
  • – A w pokoleniu Gádowym/ Rámot w Gáláád/ y przedmieścia jego: y Máhánáim y przedmieścia jego. BG 1Krn 6, 80.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • pokolenie Beniaminowe:
  • – Mówię tedy: Izali Bóg odrzucił lud swój? Nie daj tego Boże: Albowiem i jam jest Izraelczyk z nasienia Abrahamowego, z pokolenia Benjaminowego, BG Rz 11, 1.
  • – A od onego czasu prosili o króla. I dał im Bóg Saula, syna Cysowego, męża z pokolenia Benjaminowego, przez lat czterdzieści. BG Dz 13, 21.