Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

AZARIASZ

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1629
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   Azariasz
D.   Azariasza
C.   Azariaszowi
liczba mnoga
Ms.   azariaszami
Etymologia
hebr. Azarja[hu] 'Jahwe wspomógł'
Znaczenia
1.  bibl.  nazwa osobowa »zwycięski wódz judzki z VIII w. p.n.e.«
  • – Tedy ná Azáryaszá Syná Obedowego, przypadł Duch Boży. BG 2Krn 15, 1.
  • – ROku dwudziestego y siodmego/ Ieroboámá Krolá Izráelskiego/ krolował Azáryasz Syn Amázyaszá Krolá Iudskiego. BG 2Krl 15, 1.
  • – Podobni tacy Krolowie Ananiaszowi/ Azaryaszowi/ Mizaelowi w poysrzodku płomieni/ chwalących Boga/ y błogosławiących Panu Krzakowi ciernia/ zewsząd ogniem otoczonemu/ a nie spalonemu/ Izraelczykom po dnie morskim sucho następującym. BirkNagr 41.
  • – O nich to Azariasz Syn Obededona w Księdze 2. Paralipomenon cap: 15. V 3. wymowił: Trasibunt multi dies, absque DEO vero, Doctore & Lege, a to za niezbożnych Królów ich, Roboama, Jorama, Ochoziasza, Athalii, Achaza, Manassesa, Joakima, Sedecyi; a naybardziey zá Chrystusa Pana, za ktorego są żydzi sine cultu DEI Trini, sine Lege Evangelica, etc. ChmielAteny IV 483.
2.  przen.  »ten, kto prowadzi zwycięskie wojny«
  • – Oto tymi swymi Antidotami [...] Lamentami, Antigraphami, Azariaszami y tym podobnymi na krew Bratnio podżogami [straszą mnisi]. SmotEx 4v.