Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ADDYCJA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L, SWil (XVII-XVIII), SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T


Najwcześniejsze poświadczenie: 1659
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   addycja
D.   addycji ||   addycyjej
B.   addycją
N.   addycją
Ms.   addycjej
Etymologia
łac. additio
Znaczenia
 mat.  »dodawanie«
 • – Wszytkie area Wału y Przywałkow wszytkich złączywszy additią; Uczynić Summę iednę, ktora będzie Areą Całej Przerznięcia Fortecy Wałow miarą stop radice quadra[tam]. NarArch 55.
 • – ZALECENIE ARITHMETYKI [...] trzeba iey Alphabetne Arithmeticzne vmieć Reguły, iako to Addicią, Multiplikacyą, Subtrakcyą, Diuisią. HaurEk 74.
 • ADdycya. Additio. Przydawánie. SolGeom III 77.
 • – Przydawanie: ieden z piąci sposobow rachowania [...] możesz ią z łacińska nazwać Addycya. Additio. SolGeom III 79.
 • – Wymiar angułu beluardowego wychodzi z addycyi liczby 15. do połowy gradusow Angułu figury. BystrzInfArch G1.
 • – Przez addycyą złącz liczbę epakty z liczbą miesięcy. BystrzInfAstron N4.
 • – Druga Część Artis Numerariae iest ADDYCYA, kiedy liczbę pod liczbą coraz kłádąc, tándem rázem summuiemy. ChmielAteny1745 I 148.
 • – ARITMETYKA Chrześciańska nie z Numeracyi wielu Pieniędzy, nie z Addycyi, co raz więcey przydaiąc, nie z Multyplikacyi Summ, ále z Dywizyi ná Kośćioły, Szpitale, Ubogich constare powinna, według dowćipnego Poety zdánia: [...]. ChmielAteny1745 I 150.
 • – ROZDZIAŁ II. O Przydawániu, abo Addicyey. GorAryt 6.
 • – Potrzebá tego w tej Addicyey áby wszytkie Sorty łamáney liczby/ miały rowne Námieniácze [...]. GorAryt 62.
 • – [...] tę [sumę] znowu przez 10 multiplikowáć/ ktoremu produktowi przydáć kázáć z trzeciey sorty liczbę po tey áddicyey multiplikowáć ten produkt kázáć przez 10. GorAryt 179.