Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ADHERENT

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
B. uż. żyw.   adherenta
N.   adherentem
liczba mnoga
M. uż. osob.   adherenci ||   adherentowie
D.   adherentów
C.   adherentom
B. uż. osob.   adherenty ||   adherentów
N.   adherentami ||   adherenty
Etymologia
z łac. adhaerens, -ntis
Znaczenia
»stronnik, sojusznik; przyjaciel«
  • – Vczyniwszy Pospolstwo bunt Seremeta zabili y iego adherenty. ŻółkPocz 39.
  • – Pfaltsgraf iako skoro s Koscierzyna wypadł u Xiązęcia Brunsuickiego przesz wszytek czasz dyszał, solicituiąnc adherenty swoie ad nouos tumultus. OssJŻyw 53v.
  • – Na Seymikach y Seymach bywa/ gdy kto chce czego dopiąć/ stara się mieć iako naywięcey adherentow swych. SzemGrat 58.
  • Adherentowie Kardynałá de Retz myslili fákcyie odnowić [...] dawną proskrypcią. MerkPol 183.
  • – Tak że z Wielkiego X. Lgo przeproszeniem Venerabunt IkM Urodzeni Synowie y wszyscy ad herenci. PasPam 209v.
  • – Urazy [...] daruięmy [...] Osobliwie Urodzonemu Ierzemu Lubomirskiemu, Synom iego, Sługom Adherentom. PasPam 210v.
  • – Iakobym samego siebie zabił/ kiedym życzliwego zdawna domowi memu utracił adherenta. PisMów II 310.
  • – Na ten Seym Lubelski z Wielkiey Polski obrano Posłow takich, ktorzy byli Szwedzcy duszą i Ciałem iawni adherenci. OtwFDzieje 104.
  • – Blisko tego Kościoła iest PARLAMENT, do ktorego idący, ná prętach żełaznych widać głowy zátknięte Kromwela y dwoch Adherentow iego, ktorzy Karolowi I. Sztuartowi Regnántowi swemu inaudito exemplo, oblegszy go w Pałácu Withall, ná theatrum pubIicznym głowę toporem, ucięli. ChmielAteny II 279.
  • Adherenci [Maksymiliana] darowani Sądem, z tąd zgoda stała się Rzeczypospolitey tylko w Sercu nienawiść. ŁubHist 71.