Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

AKTEON

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1669-1677
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   Akteon
D.   Akteona
B. uż. żyw.   Akteona
N.   Akteonem
Znaczenia
1.  mit.  nazwa osobowa »myśliwy, który zobaczył kąpiącą się Artemidę - Dianę, z jej rozkazu zamieniony w jelenia i rozszarpany przez własne psy«
  • – Widząc go [Hirpina] Daulet: rzecze [...] Kto się bawi Lassem, Lepiey niedzwiedzie nisz Ludzi pamięta, Odpowie Hirpin: Rzadkiem bywszy wdomu, Sam Panie gosciem: dziwujesz sie komu? Y tylko czekac zec wyrosną rogi, A zatym cię psi z Akteonem ziedzą, Iesli z nagiemi podkasz sie gdzie, Bogi. PotSyl 17.
  • – [Do Diany:]Ty psom rozszarpać dałaś Akteona/ ze na cię okiem poyźrzeć śmiał wszetecznym. TwarSDaf 119.
Przenośnie
  • Już bisurmański Akteon swoich spuścił brytanów do kniei twoich.ZbierDrużWir I 124
2.  przen.  »oszukany, nieszczęśliwy mężczyzna - myśliwy«
  • – Dawne rzeczy wspominam, widząc cię, mój drogi, Boś oraz i myśliwy, i masz na łbie rogi. Albo nie wiesz, że kiedy z charty jedziesz w łowy, Jupiter do Dyjany twojej na rozmowy? Zjedząli cię jeszcze psi, bo zastawiasz kmiecie, Inszego Akteona nie trzeba na świecie. PotFrasz4Kuk I 347.