Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POCHODZISTY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1603
Formy gramatyczne
stopień równy
lp M. m   pochodzisty
ż   pochodzista
D. m   pochodzistego
ż   pochodzistej
B. ż   pochodzistą
Ms. m   pochodzistym
n   pochodzistem
lm M. nmos   pochodziste
D.   pochodzistych
B. mos   pochodziste
stopień wyższy
lp B. ż   pochodzistsza
lm M. nmos   pochodzistsze
Znaczenia
»pochyły, prowadzący w dół«
 • – [...] żeby [koń] był rogu czarnawego, szerokiego, pochodzistego, zewnątrz żłobkowatego; piętki wysokiej. DorHipTur 30.
 • – Przemieniać koniowi miejsce ćwiczenia, raz takie drugi raz owakie, równe i nierówne, pochodziste, pagórkowate, padołkowate abo i przemięszywane obierać. DorHipTur 116.
 • – Przemieniać Koniowi miejsce ćwiczenia [...] A zastanawiać abo zadzierżywać ile się razów zdarza na pochodzistem nieco miejscu, abo pod górką potrzeba. DorHipTur 117.
 • – Rzędem piora stáwia [Dedal]/ Mnieysze wprzod/ á zá káżdym krotszym/ dłuższe wpráwia. Jákby ná pochodzistym págorku rość mieli. OvOtwWPrzem 308.
 • – Dawnymi/ niebożętá/ láty ociężeli/ Ná pochodzistą gorę/ iák mogąc bieżeli. OvOtwWPrzem 333.
 • Pochodzisty ná dół/ Declinis, denexus, declinus. SzyrDict 304.
 • – Dlá pochodzistey bowiem Skáły Ze gorą działa asz ku niebu stały W niebo tesz rtaczey kule prosto biły, A Świętym murom nąmniey nieszkodziły: Czego postrzegszy Szwedzi, wzad cafáią, Y w rzeczy lepiey działa zátaczaią. OblJasGór 90v.
 • – Ták y Szrobá S, dźwiga cáły ciężar M, z ramą LKHF á obracáiący C, Szrobę SB, drągiem CZ, tylko po iey pochodzistości ciągnie ten ciężar z mnieyszym oporem, im pochodzistsza Szrebá y smarownieysza. SolArch 12.
 • – Im większy iest Dyámeter Szroby, to iest, im miązszeysza szroba, tym pochodzistsze gwinty mieć moze; á iedno zawinięnie cáłe gwintu, znácznieyszy będzie wysokości, ktorey mieć nie mogą cienkie szroby. SolArch 13.
 • – Sposob robienia szrob, iáko chcesz pochodzistych. SolArch 14.
 • – Koło Q dwá razy większe od wálcá SQ, umnieyszy połowicę ciężaru W, to iest funtow 648. Szroba L pochodzista angułem ná gradusow 12 minut 31 zgubiłaby namniey część iednę z sześci ciężaru. SolArch 15.
 • ESCALIER en vis, fait enj vis (par oú l'on monte en tournoyanty.) Cochlea. Escalier á repos ou á rampe, Scalae interjectis areolis, ou stationibus distinctae. pl. SCHODY Kręcone Schody pochodziste: szerokie stopnie maiące że po nich rowno wygodnie chodzić można iák porowney ziemi nie ustawawicznie z iednego ná drugi wstępuiąc. DanKolaDyk I, 528.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • – Szérokie wrotá do piékłá. Pochodzistá drogá do piékła. Piékło záwsze otwárte. Puszą i o północy. KnAd 1137-1138.