Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

WKM

skrót od (odm. jak rzecz.)
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
lp M.   WKM
D.   WKMci
C.   WKMci
B.   WKM
N.   WKMcią
Ms.   WKMci
W.   WKM ||   WKMć
Znaczenia
»Wasza Królewska Mość«
  • – [...] proszę, aby WKM. zgoła tego dalej podawać i tym się sławić a pobożności swej (która nas w nadziejej łaski Bożej i Opatrzności do końca jego św. nad WKMcią i tą Rzpltą zatrzymawa) w wątpliwość przywodzić raczył zaniechać. SkryptWojCz II 266.
  • – Te jednak rzeczy snadniuchno WKM. uspokoić możesz, idąc za wolą Bożą, której tak znaczne znaki WKM. ma i za tą, której też On sam per media WKMci użyczać raczy, do ochrony sławy, sumnienia i fortunnego powodzenia służące, zdrową radą. SkryptWojCz II 274-275.
  • – [...] jeden z teraźniejszych konfidentów i o WKMci to twierdził, iż i one deliberatoriae z strony rodzonej pierwsze samej arcyksiężny JMci starej, która owaki respons od CJMci, jak i owaką deklaracyą Ojca ś. była sposobiła, gwoli do nas rozesłane były [...]. SkryptWojCz II 278.
  • – Z Sokala ipso die transfigurationis Domini po wotywie, za WKM. mianej, anno 1605. SkryptWojCz II 282.
  • – Za te ośmnaście lat panowania WKMci po wszystkie czasy z efektów wszelakich et ex conatibus doznaliśmy tego, że nas WKMć, wierne rycerstwo swoje, nie tylko w wielkiej wzgardzie, której stan przodek w królestwie mając, odnosić od WKMci nie powinien, ale też i za nieprzyjacioły WKMć nas mieć raczysz. PękosRytwCz II 159-160.