Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

WXL, W.X.L.

skrót od
  Wielkie Księstwo Litewskie
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1676
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
lp M.   WXL
D.   WXLttgo
  WXL
  WXLgo
  W.X.L.
Ms.   WXL
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – To wszytko doskonále postánowiwszy/ dopiero ná ten czas/ co nie raz proponitur Abdykacyą Krolestwá Polskiego i WXL. tákim sposobem iákim WM. Pánstwo będźiecie życzeli/ IKM. uczyni. PisMów II 10.
  • – [...] ábyśćie WM wyraźili i że in pactis conventis przyszłemu Panu podana będźie ásekurowáli/ ná tę prowizyą specificè oddźiela w Koronie Ekonomią Málborską Człuchowską/ i pułtorákroć sto tyśięcy z-Korony pensyi/ i żup Wielickich dobrą monetą; w WXL. Grodno/ i Cło támeczne. PisMów II 10.
  • – Jednak zebyśmy Moskiewskiey dochodzącey darmo niepusczili poczty, donosiemy to WK Mę P N Mw ze effectum Lagacyi naszey na iakoś zaciągaią zwłokę kiedy y ongi, to iest 28 Maja na trzecim znami rozgoworze, nad wyrazną Swoią deklaracyą, ze się naszą respektem defektu drugiey WXLgo przy Xiędze Pactorum pieczęci [...]. CzartListy 159v.
  • – Kopia Skryptu ręką Jmę Pana kanclerza WXLttgo podpisanego z Extractu od Moskwy danego wypisana CzartListy 177v.
  • – Toż samo Generale Artyleryi W. X. L. postanowione Roku 1677. ŁubHist 213.