Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ADMIROWAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L (bez cyt.), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T


Najwcześniejsze poświadczenie: 1745
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  admirować
czas teraźniejszy
lp 3. os.   admiruje
lm 1. os.   admirujemy
czas przeszły
lp m 3. os.   admirował
imiesłów współczesny
  admirując
Etymologia
łac. admirari
Znaczenia
»podziwiać, wielbić«
Rekcja: kogo, co || zd.

  • – Ktorego [zmarłego królewicza] w utwierdzonych rostropnym y sprawiedliwym Panowaniem Prawach, nie przestáie adorować y admirować Rzeczpospolita. DanOstSwada IV, 46.
  • – Frideryk ieszcze Pierwszy Cesarz admiruiąc tu Chłopiąt mnostwo, do fossy Zámkowey kázał ich zwołać, na 4 tysiące, daiąc każdemu pewne regały ChmielAteny II 235.
  • – Daycie łáskawe Niébá, áby swiat sármácki [...] wymownych admirował Tulliuszow. ChmielAteny II A4v.
  • – Cokolwiek Dictorum, Factorum, Swiát teráz admiruie, Grekow to wielki koncypowáł dowcip. ChmielAteny I II, 436.
  • – Konfrontowano czas wpuszczenia Szczuki, z czasem ználezienia, ádmirowano, że żył lat 267. iáko pisze Gesnerus, Jonstonus, y inni. ChmielAteny I I, 528.
  • – CZłowiek u Grekow zowie się Microcosmus, to iest Mały swiat; że co w Wielkiey swiátá admiruięmy Fabryce, to w małey Człeká znáydujęmy strukturze. ChmielAteny I 581.