Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

SZKODLIWY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
lp M. ż   szkodliwa
D. n   szkodliwego
lm M. nmos   szkodliwe
D.   szkodliwych
Znaczenia
»przynoszący szkodę, szkodzący; zgubny«
  • – To wszystko mądro [!] dobrego wodza Stało się dyspozycyią że y owym potęgom ktore na Cesarza Tureckiego mogły by się porwać nieprzyszło się z kupić y Traktaty Szkodliwe rozerwane. PasPam 100.
  • – Albo przestąn tych Fakcyi Oyczyznie szkodliwych. Albo iedz sobie do Angliiey za Praedykanta. PasPam 197.
  • – Krola przeproszę lubom niegniewał, y Pokuty gotow się podiąc byle niebyła szkodliwa moiey y mego Domu Reputacyiey. PasPam 203v.
  • – Ktoby przeciwko pomięnionym lubo wszystkim in Genere, lubo kozdemu wosobności chciał co szkodliwego moliri ze tego niedopusciemy Mocą Seymu teraznieyszego waruięmy. PasPam 211v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Sytość zdrowiu i cnocié szkodliwa. KnAd 1124.
  • – Złość/ niéprzyiaźń skryta/ szkodliwsza. KnAd 1346.
Podhasła

SZKODLIWA

w funkcji predykatywnej

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1609
Znaczenia
»jest szkodliwe«
  • – Ale choćby też podobna byłá zprowádźić do kupy pomienione woysko iezdne; nie byłáby to pożyteczna/ y owszem szkodliwa páństwu: bo muśiáłyby się gránice ogolić z strażey/ y prouinciae pozbyłyby potęgi swey: miástá nie miáłyby vrzędnikow/ y polá rolnikow. BotŁęczRel III 62.