Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

UDAWCA

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1644
Formy gramatyczne
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Iáśnie wielmożny Iego Mść. P. Woiewodá w Pánskim swoim Animuszu, wiáry nie dawszy, łáskáwy raczy Fáwor Pánski swoy spráwie Religiey Ruskiey Práwosławney oświádczy: á złego potwarcę y vdawcę precz od siebie, ná wszelkich publicznych y priwatnych Aktách, relegábit. MohLit 7.