Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

AGENDA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: AGENDA, AJENDA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (ajenda), Kn (aienda), T (aienda), L (XVII-XVIII agienda, ajenda), SWil (agenda, ajenda), SW (agienda, ajenda), SJP (agenda)

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   agenda ||   ajenda
D.   agendy
N.   ajendą
Ms.   agendzie
liczba mnoga
D.   agend
B.   agendy
Ms.   agendach
Etymologia
śr. łac. agenda
Znaczenia
1. »księga kościelna zawierająca zbiór modlitw i opisy obrzędów przy udzielaniu sakramentów«
  • Aiendá kościelna/ Księgá cerémoniálna. Libri rituales. Kn 5.
  • Agenda albo forma porządku usługi swiętey, w zborach ewangelickich koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego. AgEw k. tyt..
  • – Są exorcysmy porządne, od kościoła Bozego świątobliwie vstawione y vchwalone, ktore w Rituale Kościoła Rzymskiego, y Agendach kościelnych porządnie [...] są opisane na takowe przypadki. WisCzar 110.
  • – Odprawował te egzorcyzmy Kapłan według zwyczaiu, o toć pewnie z Agendy, nie z owych podszywanych Książek. MłodzKaz I, 247.
  • Ajendá/ Libri rituales, Bücher von genommenen Weisen vnd Brauchen. DasHünDict Oo ij.
  • – Czytam exorcyzm, ktory iest w Agendzie Przy chrzcie dziecięcia. DrużZbiór 481.
2. »spis spraw do załatwienia, terminarz«
  • AGENDA [...] Tabella, ou tabula memorialis [...] AIENDA Tabliczki: na ktorych naznaczamy co przez dzień mamy do czynienia. DanKolaDyk I, 60.