Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*WIARA

rzecz.
ż
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   wiara
D.   wiary
B.   wiarę
Ms.   wierze
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • Wiárá nie może stać z powątpiwániem dobrowolnym o iey ártykułách: á ktorzy się nie chcą dáć náuczyć, wątpliwemi w wierze bywáią. Wtorzy záś, im bárziey o wierze myślą, tym bárziey w błędy záchodzą. TylkStrom 32.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • dotrzymować wiary:
  • ~ Wzgardziłeś dobrowolnie. Oyczyzną ktora cię wychowała. I dotrzymowała zawsze miłosci y wiary. PasPam 247v.
 • wiara muzułmańska:
 • »islam«
  • – Gdy tedy Cesarz ná to mieysce [do grobowca Job] przyiedzie/ czynią pospolitą Modlitwę/ proszac Páná Bogá/ áby go chciał napełnić madrością/ do ták wielkiego Vrzędu y godności potrzebną. Potym Mufty obłápiwszy go Błogosłáwi/ á Cesarz obiecuie y przysięga bronić wiáry Musułmańskiey/ y vstaw od Máhometá Proroká nádanych. RicKłokMon 7.
 • artykuł wiary:
  • Artykuł wiary iest/ że łaska pańska sama/ nie iakaszkolwiek y nie ta ktora wszytkim do dostąpienia zbawienia dana bywa/ zakonnikami ludzie czyni. SzemGrat 9.
  • – Trzeciego dnia [Jagiełło] wyuczony Artykułów Wiary s. chrzest s. przyjął. ŁubHist 47.
  • – Wyznawam wszystkie Artykuły wiary ś. Krześcijańskiey. GdacPan 107.
 • ariańska wiara:
  • – Dom Kiszkow pierwszy, Aryańską wiarę do Litwy wprowadził. NiesKor II 524.
 • wiara luterańska:
  • – Przestrzesz WPISC Pana Woiewodę odemnie ze by zakazał Panom Polakom w kosciele bywac bo się ich pewnie siła ponawraca na Wiarę Luteranską. PasPam 56v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • do wiary niepodobny (sz. zm.):
  • – Największa jest przyczyna, że mię tak ciężka opanowała melankolia i tęskność z ciężkością serca, że rzecz do wiary niepodobna, co to ja cierpię. SobJListy 365.
  • niepodobny do wiary, ku wierzeniu. ungläublich. incroïable. T III 1005.
 • ku wierze podobna:
  • – Przetoż rozumieią/ żeby [Kniaź Moskiewski] miał mieć nieiákie skárby po fortecách Moskiewskiey y Járosłáwskiey/ y na białym iezierze: y iest to coś ku wierze podobna [...]. BotŁęczRel III 59.
  • – Nie zostáłoby czásu przypomináć zabobony ich w czárách y w wieżdżbiárstwách y caerimoniae przy vmárłych ábowiem gdyż władza Brámmánnow iest bárzo stára y nawyższa v tych tám ludzi; tedy iest to ku wierze podobna iż námnożyli tych báłámuctw y plotek swych nád miárę. BotŁęczRel IV 138.
 • do wiary podobny (sz. zm.):
  • – Pomięszał nam fantazyą powieścią swą, mało jednak podobną do wiary. NiemPam 268.
  • – [...] Przybywa Młodź kwitnąca/ á wozy/ y konie Po stayniach się ruguią. Gdy w tym z Vkráiny Ledwie prziydą do wiary podobne nowiny. TwarSLeg 27.
 • ku wierze podobny:
  • – Tak wielkiem apparatem i ledwie ku wierze Podobną gorliwością gdy się Osman bierze Poczesny przednim Moffty nad wsze starszy Hodzdzie Stanął pod Srebrnem włosem na głowie y brodzie A ufaiąc powadze swego Pastorału Tak się do Woyny owey przymowi zapału [...]. PotWoj 25.
 • do wiary podobna:
  • – A na ostatek to podobnieysza do wiary, że za pomocą Boga Krolewskie dostoieństwo y sprawiedliwa tryumfowałaby sprawa. KonSRoz 61.