Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ABY I

spój.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp (?), T (?), L (?), SWil (?)

Formy gramatyczne
  aby
Znaczenia
1. »wprowadza zdanie podrzędne dopełnieniowe«
a) »bez odpowiednika zaimkowego w zdaniu nadrzędnym«
 • – I owe [konie] co się po ogrodach poniewierały kazałęm Urzędnikowi aby pobrał. PasPam 157v.
 • – Niegodni aby pies za zdrowie ich pił pomyie bo ludzi potracili. PasPam 164v.
 • – To to iest rozumnego wodza dzieło domyslic sięi y zabiezec aby nie gubic Woyska. PasPam 72.
b) »z odpowiednikiem zaimkowym w zdaniu nadrzędnym«
 • – Kładę tedy natym mieyscu [...] Taką admonitią że by kozdy z szkoł wyszedszy starał się oto pilno aby się rzeczom przysłuchał y przypatrzył na Seymach. PasPam 201.
 • – Zabiegaiąc temu abysmy do takich Inkonveniencey nieprzyszli iako z Prusami starać się będą [...] posłowie. PasPam 217v.
 • – Iezeli pozyię na tym będę stał aby Seymy odprawowały się na koniach. PasPam 231v.
2. »wprowadza zdanie podrzędne okolicznikowe celu«
 • – Powiedaią sposob żeby posłał do pobliszszych Miast aby się tez do tego przyłozyli. PasPam 168v.
 • – Z mysliliscie sobie Minnicę Tynfowską we Lwowie abyscie zebrali dobrą monetę na pozytek swoy. PasPam 194.
 • – Z namis się w tey urodził Oyczyznie [...] od nas wolnemi głosami wezwany abys nąm Panował. PasPam 227-227v.
 • – Iam tu przyiechał abym dziękował WMMPanu ze tu iestes Opiekunem zony moiey. PasPam 83v.
3. »wprowadza zdanie podrzędne podmiotowe«
 • – Ex pedit [przystoi] aby się KROL IMSC uiął o swoię y o naszę obelgę. PasPam 140.
 • – Niepodobna abyscie się tam mieli przeprawić. PasPam 75.
 • – Iezeli ich Podiazd dognał nie podobna aby Ich Miał tak osaczyć Zeby mieli Wszyscy zginąc. PasPam 91.
4. »wprowadza zdanie podrzędne przydawkowe«
 • – WMMPana [...] przeymować będą z prozbą moią abys WMMPan do Domu mego nakrotki czas raczył divertere. PasPam 173.
 • – Musiała Stanąc konstytucya aby dwa Seymy odprawowały się po Sobie, w koronie a trzeci w Litwie. PasPam 250v.
 • – Zadnego nie było podobienstwa aby Bog miał zęmną takie dziwy uczynić w momencie prawie, Iakie uczynił. PasPam 279v.
5. »wprowadza zdanie podrzędne orzecznikowe«
 • – Taka była Ordynacyia aby wszystkie pułki iednego dnia Stanęły w ybozie [obozie]. PasPam 71.

ABY II

part.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp (?), T (?), L (?), SWil (?)

Formy gramatyczne
  aby
Znaczenia
»choćby, tylko, zaledwie«
 • – Są tez to y insi zacni Prałaci Biskupi kollegowie twoi [...] Wszak to Ludzie iako y ty A Słychać że na nich aby Podobienstwo Postępkow twoich zacny Pasterzu. PasPam 193v.
 • – Gdy bym był miał w tęn czas aby iednego Czeladnika przy sobie mogł by był iako naypięknieyszych Rumakow nawybierać. PasPam 96.