Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PODKANCLERSTWO

rzecz.
n
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: PODKANCLERZSTWO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1710
Formy gramatyczne
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Tegoz Roku Iasnie Wielmozny IM Pąn Iąn Wielopolski Hrabia [...] z Podkanczlerzstwa, Kanclerzem Wielkim Koronnym został otrzymawszy ten Vrząd po IMX Stefanie Wyzdze ktory z Kanczlerzstwa, Arczybiskupem Gnieznienskim, a Primaszem Korony Polskiey obrany był. KomonDziej k 194.
  • – Z Podkanclerstwa na Kanclerstwo ascens praktykowany, z pieczęći zaś ascens Duchownych powinien być na Prymasostwo, abo na inne większe Biskupstwa; tak Alexander Postanowił. ŁubHist 201.