Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ARYSTOKRACJA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, L (XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, T

Formy gramatyczne
lp M.   arystokracja
D.   arystokracji
  arystokracjej
C.   arystokracjej
B.   arystokracją
N.   arystokracją
Ms.   arystokracjej
Etymologia
łac. aristocratia, z gr.
Znaczenia
1. »forma rządów, ustrój, w którym główną rolę odgrywa grupa ludzi wyróżniająca się urodzeniem, bogactwem, kulturą i przywilejami«
  • Aristokrátia iest Rzeczpospolita/ w ktorey kilá osob dobrych/ bácznych/ mężnych/ swoie spráwy y rády do pospolitego dobrá szykuiąc/ pánuią. PetrSPolit I 292.
  • – [...] rząd przednich ludzi ziednoczonych dobrych kilu/ iáko byli w Rzymie Consules dwá/ ábo kilkánastu [...]/ co Aristokrátią zowiemy. PetrSPolit I 408.
  • – U drugich kilka osób społem [...] panowali, jacy byli efory u Lacedemonów [...] u Polaków na on czas dwanaście wojewod. Takie rządzenie "arystokracyą" zwali. NiemPam 144.
  • – Przeiezdża się ta [śmierć] od Monarchiy do Oligarchiy/ od Oligarchiy daley pomyka/ do Arystokraciey/ od Arystokraciey zapędza się do Demokraciey. WojszOr 129.
Przenośnie
  • Pierwszej kufy nazwisko Demokratia, wtorey Aristocratia.AndPiekBoh 46
2. »najwyższa warstwa społeczeństwa, złożona z ludzi wyróżniających się urodzeniem, bogactwem, kulturą i przywilejami«
  • Aristokrátia dwoiáka iest/ iednostáyna ktora złożona iest tylko z dobrych y cnotliwych ludzi. Táka podobno sie ná świecie nie náyduie. Druga iest mieszána z wolnych/ dobrych/ y bogátych... PetrSPolit II 96.
  • – Wino Arystokratiey nazywa się Optimatum Principatus, ktorego dziś zażywaią Venetowie. AndPiekBoh 46.
  • – To pewnie tyr iaki stuczny, przeciwko Arystokratiey ktora się rządzi prawem. AndPiekBoh 98.