Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PROROCTWO

rzecz.
n
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   proroctwo
D.   proroctwa
B.   proroctwo
Ms.   proroctwie
Znaczenia
»przepowiednia przyszłości«
 • – Błogosłáwiony ktory czyta,y ktorzy słuchają słow proroctwá tego, y záchowywáią to co w nim iest nápisano. ábowiem szás blisko iest. NT Ap 1, 3.
 • Proroctwo. die Prophezeyung eines Propheten. prophétie, prédiction faite par un prophéte. [...] iuż się stało co proroctwo prorokowało. T III 1625.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • bibl. proroctwo Abakukowe:
 • »proroctwo głoszone przez Abakuka«
  • PROROCTWO ABAKUKOWE. Prorok Abákuk/ uskarzywszy się ná wielką niezbożność ludu Judskiego/ przepowiáda zburzenie jego przez Tháldejczyki. BG Ha tyt., streszcz.
 • bibl. proroctwo Abdiaszowe:
  • PROROCTWO ABDYASZOWE. ROZDZIAŁ JEDEN. BG Ab 1, tyt. rozdz..
 • bibl. proroctwo Achyjasza Sylonitczyka:
  • – A ostátek spraw Sálomonowych/ pierwszych y ostátnich/ zápisano w Księgách Nátáná proroká/ y w proroctwie Achiaszá Sylonitczyká/ y w widzeniách Jáddy widzącego/ który prorokował przeciw Jeroboámowi/ Synowi Nábátowemu. BG 2Krn 9:29.
 • proroctwo Balaamowe:
 • bibl. proroctwo Obeda:
  • – A Gdy usłyszał Azá te słowa/ y proroctwo Obedá Proroká/ zmocnił się/ y zniosł obrzydliwości ze wszystkiey ziemie Judskiey/ y Benjámińskiey/ y z miast ktore był pobrał ná gorze Efrájm: y odnowił Ołtarz Páński/ ktory był przed przysionkiem Páńskim. BG 2Krn 15:8.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • bibl. proroctwo Aggeuszowe:
  • PROROCTWO AGGEVSZOWE. BG Ag tyt.